Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 181

Advertisement

Table of Contents
Жапырақтар мен шөпті сору
режимі
Құрастырып орнату (F және G суреттерін
қараңыз)
Бақ электр бұйымы бойынша жұмыстарын өткізу
u
алдында әрқашан алдымен желі ашасын
розеткадан шығарып алыңыз.
Сору құбырының үш бөлшектерін (7) бірге құрастырып
орнатыңыз. Құралды орнату барысында
бармақтарыңыздың қысылып қалмауына назар
аударыңыз.
Сору құбырын (7) қозғалтқыш қондырғысына жалғап
орнатыңыз. Сору құбырын (7) қозғалтқыш
қондырғысының топса үшіне енгізіңіз. Сору құбырын (7)
көтере отырып, қорғау жапқышын қауіпсіздендіру үшін,
бекіту бұрандасымен (3) ең соңына дейін сырт еткен
дыбыс естілгенше дейін бұрап орнатыңыз.
Жинау қабын (10) қозғалтқыш қондырғысына
құрастырып орнатып, жинау қабының ұстағыш
қысқыштарын сору құбырының ілмегіне бекітіңіз.
Құралды орнату барысында бармақтарыңыздың
қысылып қалмауына назар аударыңыз.
Иық бауын құрастырып орнату (H суретін
қараңыз)
Иық бауын (9) екі ілмектерімен (8) иық бауының
құлақшаларына (13) жалғап бекітіңіз. Иық бауын (9) ол
электр бұйымның салмағын көтере алатындай қылып
және электр бұйымды қалыпты түрде жүргізе алатындай
қылып реттеп алыңыз.
Тұтқаны құрастырып орнату және реттеу (I
және J суреттерін қараңыз)
Тұтқаны құрастырып орнату үшін алдымен қол тұтқасын
(5) құбырдағы ұстағыш үстіне қойып, одан кейін
бұранданы (6) осы тұтқа арқылы итере отырып, бекітіп
тартыңыз.
Қалаған бұрышты реттеп орнату үшін, бұранданы (6)
босатып алып, оны жоғарыға немесе төменге қарай
Өзіңіз қалаған жұмыс позициясына жылжытып, одан
кейін бұранданы (6) қайтадан бекітіп тартыңыз.
Құралды басқару (K, L және M суреттерін
қараңыз)
Электр бұйым кабелі жұмыс барысында Өзіңізге ешбір
түрде кедергі болмауына көз жеткізіңіз. Кабель ұстағышы
ішіндегі кабельді қосымша қол тұтқасы жағынан бекітіңіз.
(K суретін қараңыз)
Электр бұйымды Қосу үшін, Қосу/Өшіру реттеуш тетігін
(1) сағат тілі бағытымен, сырт еткен дыбыс шыққанша
дейін бұрыңыз.
Ауа ағым жылдамдылығы өзгермелі болады. Ауа ағым
жылдамдылығын жоғарту үшін, Қосу/Өшіру реттеуіш
тетігін (1) сағат тілімен бұрыңыз.
Bosch Power Tools
Ауа ағым жылдамдылығын азайту үшін, Қосу/Өшіру
реттеуіш тетіrін (1) сағат тіліне қарсы бағытында
бұрыңыз.
Электр бұйымын Өзіңіз сорып жинайын деп отырған
заттардың бағытына бағыттаңыз. Ешбір қалдықтар
жиналмай/жылжытылмай отырғанда ауа ағым
жылдамдылығы көтеріліп тұрады.
Электр бұйымды Өшіру үшін, Қосу/Өшіру реттеуш тетігін
(1) сағат тіліне қарсы бағытта, сырт еткен дыбыс
шыққанша дейін бұрыңыз.
Желі кернеуін тоқтата тұру немесе желі айырын шығарып
алу алдынан алдымен электр бұйымның Қосу/Өшіру
реттеуш тетігін (1) „0" мәніне қойыңыз.
Электр бұйымды бөлектеу (N және O
суреттерін қараңыз)
Электр бұйымы бойынша жұмыстарын өткізу
u
алдында әрқашан алдымен желі ашасын
розеткадан шығарып алыңыз.
Жинау қабын (10) босату үшін, түймешікті (11) басып,
жинау қабын (10) шығарып алыңыз. Сору құбырынан
ұстағыш қысқыштарды (7) алып тастаңыз. Керек болған
жағдайларда сыдырма ілгегін ашып, жинау қабын (10)
босатып алыңыз.
Жинау қабын шығарып алу үшін, түймешікті (11) басып,
жинау қабын (10) шығарып алыңыз. Сору құбырынан
ұстағыш қысқыштарды (7) алып тастаңыз. Жинау қабын
шығару барысында бармақтарыңыздың қысылып
қалмауына назар аударыңыз.
Бекіту бұрандасын (3) босатып алыңыз. Сору қубырын
(7) шығарып алып, оны қауіпсіз түрде сақтаңыз.
Пайдалану бойынша нұсқаулар
Шүмекті/сору құбырын жұмыс барысында әрқашан
жерге қойып ұстаңыз.
Ыстық, тұтанғыш немесе жарыла алатын заттарды үрлеп
жинамаңыз.
Электр бұйым тек қана жапырақтар мен бақ қалдықтарын
сору үшін мақсатталған.
Электр бұйымды қолдану алдынан алдымен жұмыс
жерінде кішкентай аңдар мен қатты заттардың жоқ
болуын тексеріп алыңыз.
Сұйықтықтарды, пластик дорбаларды, қаңылтыр
құтыларды, шырша бүршіктерін, диаметрі 5 мм астам
болған бұтақтарды, сулықтарды, қағаз майлықтарын
және кірқыстырғыштарын сормаңыз.
Электрбұйымның қозғалтқышы тек қана төменде
көрсетілген бөлшектер дұрыс түрде құрастырылып
қойылғанда ғана іске қосылады:
– жапырақтар мен шөпті сору режимінде - сору
құбыры мен жинау қабы
– ауа үрлеу режимінде - шүмегі мен қорғау
жапқышы
Қазақ | 181
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents