Slovenščina - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
220 | Slovenščina
Bosnia
Elektro-Servis Vl. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba
Uklanjanje đubreta
Proizvode, pribor i pakovanja treba podvrgnuti ekološkoj
daljnjoj obradi.
Ne bacajte proizvode u kućni otpad!
Samo za EU‑zemlje:
Prema Evropskoj direktivi 2012/19/EU o
starim električnim i elektronskim uređajima i njenoj
implementaciji u nacionalnom zakonodavstvu, proizvodi koji
nisu više upotrebljivi moraju da se odvojeno sakupe i
podvrgnu ekološkoj daljnjoj obradi.
Slovenščina
Varnostna navodila
Pozor! Skrbno si preberite naslednja
navodila. Seznanite se z
upravljalnimi elementi in s pravilno
uporabo izdelka. To navodilo za
obratovanje morate varno shraniti
za kasnejšo uporabo.
Razlaga simbolov na izdelku
Splošno opozorilo na
nevarnost.
Preberite si to navodilo za
obratovanje.
Pazite na to, da ne boste
poškodovali oseb v bližini
zaradi tujkov, ki letijo naokoli.
Opozorilo: Ko izdelek
obratuje, držite varno razdaljo
do slednjega.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Rotirajoč ventilator. Med
delovanjem izdelka poskrbite
za to, da z rokami, nogami ali
z ohlapno obleko ne boste prišli v
odprtine.
Med delovanjem izdelka
poskrbite za to, da z rokami,
nogami ali z ohlapno obleko
ne boste prišli v odprtine.
Pazite na to, da se osebe v
bližini ne bodo poškodovale
zaradi tujkov, ki letijo z
izdelka. Pri drugih osebah
pazite, da se bodo vselej
nahajale v varni razdalji do izdelka.
Nosite zaščito sluha in
zaščitna očala.
Izdelka ne uporabljajte, ko
dežuje in ga ne izpostavljajte
dežju.
Preden želite opraviti
nastavitve ali vzdrževalna dela
na izdelku ali preden ga želite
očistiti ali če se je zamotal,
prerezal ali poškodoval kabel
oziroma v primeru, da morate izdelek
pustiti brez nadzora, morate izdelek
izklopiti in potegniti omrežni vtič iz
vtičnice.
Počakajte na to, da se vsi deli
izdelka popolnoma ustavijo,
preden se ga dotaknete. Po
izklopu izdelka se ventilator še nekaj
časa vrti in lahko povzroči telesne
poškodbe.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents