Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 110

Advertisement

Table of Contents
110 | Türkçe
yaralanmalara neden olabilir. Şebeke
fişini prizden çekin.
Üründe hiçbir değişiklik yapmayın.
u
Müsaade edilmeyen değişiklikler
ürününüzün güvenliğini olumsuz
yönde etkileyebilir ve şiddetli gürültü
ile titreşimlere neden olabilir.
Emme modunda usulüne uygun
u
kullanım bölümünde öngörülen
yaprak ve bahçe atıklarından başka
nesneler de emdirilebilir.
Dallar, cam kırıkları, metal parçaları
ve taşlar gibi katı nesneleri
emdirmeyin.
Hasarlı fan veya gövde (talaşlar,
u
çatlaklar, çentikler) savrulan yabancı
nesneler nedeniyle yaralanma
tehlikesini artırır. Fan veya gövde
hasar görecek olursa Bosch-Hotline
ile iletişime geçin.
Ender durumlarda (örneğin sıcak,
u
kuru koşullarda uzun süre kullanım
durumlarında) ürünle temasta
hissedilebilen bir elektrostatik
yüklenme olabilir.
Enerjiden tasarruf etmek için
u
elektrikli el aletini sadece
kullandığınızda açın.
Şu durumlarda şebeke fişini prizden
çekin:
– Ürünün yanından ayrılırken
– ürünü kontrol ederken, blokajları
giderirken veya aletin kendinde bir
çalışma yaparken
– Yabancı bir cisimle çarpışmadan
sonra. Hemen üründe bir hasar
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
olup olmadığını kontrol edin ve
gerekiyorsa aleti bakıma gönderin
– Ürün alışılmışın dışında titreşim
yapmaya başlayınca (hemen
kontrol edin)
Akım bağlantısı
Akım kaynağının gerilimi ürünün tip
u
plakasındaki verilere uygun
olmalıdır.
Bu ürünün sadece 30  m A'lik hatalı
u
akım koruma şalteri ile sigortalanmış
bir prize bağlanması tavsiye olunur.
Ürün için sadece üreticinin verilerine
u
uygun şebeke bağlantı kablosu
kullanın veya değiştirirken bu
kabloyu kullanın. Bu işlem için servis
merkezine başvurun.
Şebeke fişini hiçbir zaman ıslak elle
u
tutmayın.
Şebeke bağlantı kablosunu veya
u
uzatma kablosunu kırmayın, ezmeyin
veya aleti bunların üzerinden
geçirmeyin, aksi takdirde hasar
görebilirler. Kabloyu sıcaktan,
yağdan ve keskin kenarlı cisimlerden
koruyun.
Uzatma kablosu kullanım
u
kılavuzunda belirtilen kesite sahip
olmalı ve püskürme suyuna karşı
korunmalı olmalıdır. Fiş bağlantısı su
içinde bulunmamalıdır.
Elektrik Güvenliği
Dikkat! Bakım ve temizlik
işlemlerinden önce bahçe
aletini kapatın ve şebeke
bağlantı fişini prizden çekin. Akım
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents