Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 173

Advertisement

Table of Contents
қолдану үшін жоғалтпай сақтап
жүріңіз.
Бақ электр бұйымындағы
белгілердің мағыналары
Қауіптер бойынша жалпы
нұсқаулар.
Қолдану нұсқаулығын
оқыңыз.
Жақын тұрған адамдар
шашырылатын бөгде
денелер арқылы
жарақаттанбауына назар
аударыңыз.
Сақтандыру: Бақ электр
бұйымы іске қосылып
тұрғанда оған қауіп-қатерсіз
аралықта тұрыңыз.
Ротациялық ауа үрлегіші.
Электр бұйымы іске
қосылып тұрғанда
қолдарыңыз, аяқтарыңыз немесе
кең киімдеріңіздің оның
саңылауларына тиіп қалуына жол
бермеңіз.
Электр бұйымы іске
қосылып тұрғанда
қолдарыңыз, аяқтарыңыз
немесе кең киімдеріңіздің оның
саңылауларына тиіп қалуына жол
бермеңіз.
Электр бұйымынан жан
жаққа ұшатын заттар
арқылы оның жанында
тұрған адамдардың
жарақаттанбауына назар
Bosch Power Tools
етіп әрекеттеніңіз. Басқа
адамдардың электр бұйымынан
жеткілікті ұзақтықта болғандарына
назар аударып жүріңіз.
Қорғау құлақшалары мен
қорғау көзәйнектерін киіп
жүріңіз.
Электр бұйымды жауын
жауып тұрғанда
қолданбаңыз немесе оны
жауын астында қалдырмаңыз.
Орнату, тазалау немесе
жөндеу жұмыстарын өткізу
алдында алдымен желі
кабелі оралып, кесіліп
немесе бұзылып қалғанда,
немесе электр бұйымды бақылаусыз
қалдырғаныңызда бақ электр
бұйымын өшіріп алып, желі ашасын
желі розеткасынан шығарып
қойыңыз.
Электр бұйымның
бөлшектерін ұстау алдынан
олардың толығымен әбден
тоқтатылып тұруына дейін күтіңіз.
Ауа үрлегіш электр бұйым
өшірілгеннен кейін әріғарай айнала
бере тұрып, жаралануға апара
алады.
Электр бұйымды тек қана
оның қолдану тәсілі үшін
белгіленген позициясында
қолданыңыз. Электр бұйым
ауа үрлегіш модусында кері
ұсталу үшін жарамды емес.
Қазақ | 173
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents