Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 174

Advertisement

Table of Contents
174 | Қазақ
Басқару
Осы электр бұйымды ешқашан
u
балалар немесе осы
нұсқаулықтармен таныс болмаған
тұлғалар тарапынан қолдануын
рұқсат етпеңіз. Құрал қолданылып
жатқан елдегі ұлттық заңдар мен
ережелері арқылы қолданушы
жасының шектелуі мүмкін. Электр
бұйым іске қосылмай, қолданбай
тұрған уақытта оны балалар
қолдары жете алмайтын қылып
сақтаңыз.
Бұл құрал физикалық, сенсорлық
u
немесе психикалық қабілеттері
шектелген, немесе бұл құралды
қолдану үшін керекті тәжірибесі
және/немесе білімі болмаған
адамдар арқылы (осылардың
арасында балалар да) тек
өздерінің бақылау астында болып,
немесе осы құралды қауіпсіз түрде
қолдану бойынша нұсқаулармен
танысып, мүмкін бола алатын
тәуекелдермен танысқаннан кейін
ғана қолданыла алады.
Балалардың электр құралымен
ойнамауын қамтамасыз ету үшін
балаларға қарап жүруіңіз керек.
Жанында басқа адамдар, әсіресе
u
балалар, немесе жануарлар болған
жағдайларда бақ электр бұйымын
қолданбаңыз.
Электрбұйым иесі немесе
u
қолданушысы басқа адамдардың
денсаулығына немесе осылардың
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
мүлігіне түскен апаттар немесе
шығындар үшін жауапты болады.
Электр бұйым қолданылып жатқан
u
уақытта оның аймағында 3 метрлік
аралық ішінде басқа адамдар
немесе жануарлардың болмауы
қажет. Жұмыс өткізіліп жатқан
аумақта электр бұйым қолданушы
үшінші тараптарға қарай жауапты
болады.
Электр бұйымын тек табиғи
u
жарықта немесе күші жеткілікті
деңгейде болған жасанды жарық
бар болғанда ғана қолданыңыз.
Өзіңіз шаршаған қалыпта
u
болғаныңызда немесе ауырып
жүргеніңізде, немесе алкоголь,
есірткі не дәрі-дәрмектер әсері
астында болғаныңызда бұл
құралды қолданбаңыз.
Ауа райы нашар болғанда, әсіресе
u
боран мен найзағай басталғалы
жатқанда электр құралымен жұмыс
істемеңіз.
Осы электр бұйымын
u
қолданғаныңызда кеудеңіз бен
қолдарыңызда әрқашан төзімді
киім киіп жүріңіз
Электр бұйымды қолдану
u
барысында ешбір ашық резеңкелі
аяқ киімін немесе сандал аяқ
киімін киіп жүрмеңіз. Әрқашан
тұрақты аяқ киімдері мен ұзын
шалбар киіп жүріңіз (C және L
суреттерді қараңыз).
Киімнің бөлшектерінің
u
электрбұйымның ауа беруші
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents