Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 216

Advertisement

Table of Contents
216 | Srpski
servisnom predstavništvu firme
Bosch.
OPREZ: Nepropisni
produžni kabeli mogu biti
opasni. Produžni kabel,
utikač i spojnica moraju biti
vodonepropusne izvedbe, odobrene
za spoljnu upotrebu.
Napomena za proizvode koji se
prodaju u Velikoj Britaniji:
PAŽNJA: Radi vaše sigurnosti je
neophodno da se utikač postavljen na
proizvodu spoji sa produžnim
kabelom. Spojnica produžnog kabela
mora biti zaštićena od raspršene vode,
izrađena od gume ili prevučena
gumom. Produžni kabel mora da se
koristi sa rasterećenjem vučne sile.
Simboli
Sledeći simboli su važni za čitanje i razumevanje uputstva za
upotrebu. Zapamtite simbole i njihovo značenje. Pravilno
tumačenje simbola pomaže vam da bolje i sigurnije koristite
proizvod.
Simbol
Značenje
Režim ooduvavanja lišća
Režim usisavanja lišća
Smer kretanja
Smer reakcije
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Simbol
Značenje
Uključivanje
Isključivanje
Dozvoljena radnja
Zabranjena radnja
Nosite zaštitne rukavice
Koristite proizvod samo sa montiranom
usisnom cevi.
Namenska upotreba
Proizvod je namenjen za kućansku upotrebu, za oduvavanje
lišća i sakupljanje lišća i baštenskih otpadaka kao što su npr.
pokošena trava na području kuće i bašte.
Proizvod ne sme da se koristi kao sekačica.
Upotreba proizvoda na neki drugi način nego što je izričito
namenjeno može biti opasna. Kod nenamenske upotrebe
možete se povrediti.
Prikazane komponente (vidi sliku A)
Numerisanje prikazanih komponenti se odnosi na prikaz
proizvoda na stranicama sa slikama.
(1) Prekidač za uključivanje/isključivanje sa regulatorom
vazdušne struje
(2) Sklop motora
(3) Zavrtanj za pričvršćivanje zaštitnog pokrova ili usisne
cevi
(4) Zaštitni pokrov (režim ooduvavanja lišća)
(5) Drška na usisnoj cevi (režim usisavanja lišća)
(6) Zavrtanj za podešavanje drške
(7) Usisna cev (režim usisavanja lišća)
(8) Kuka za remen za nošenje
(9) Remen za nošenje
(10) Vreća za sakupljanje (režim usisavanja lišća)
(11) Tipka za deblokiranje mlaznice ili vreće za sakupljanje
(12) Mlaznica (režim ooduvavanja lišća)
(13) Ušica za remen za nošenje
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents