Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 225

Advertisement

Table of Contents
Uporaba v skladu z namenom
uporabe
Izdelek je namenjen za hišno uporabo, za puhanje in zbiranje
listja in vrtnih odpadkov, npr. trave na območju okoli hiše in
vrta.
Izdelka ne smete uporabljati kot drobilnik.
Uporaba izdelkov v druge namene in načine, za katera niso
izrecno namenjena, je lahko nevarno. Pri nenamenski
uporabi se lahko poškodujete.
Komponente na sliki (glejte sliko A)
Oštevilčenje komponent se nanaša na prikaz izdelka na
grafičnih straneh.
Tehnični podatki
Puhalnik/vrtni sesalnik
Številka izdelka
Nazivna poraba moči
Hitrost zračnega toka, maks.
Volumenski tok, maks.
Razmerje pri drobljenju
Volumen des Auffangsackes
Teža (modus puhanje listja)
Teža (modus sesanje listja)
Zaščitni razred
Serijska številka
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Podatki o hrupu/vibracijah
Podatki o hrupu, izračunani v skladu z EN 50636-2-100
Z A‑ocenjeni nivo hrupa izdelka znaša običajno:
– Nivo zvočnega tlaka
– Zvočna moč hrupa
– Negotovost K
Skupne vrednosti vibracij a
(vektorska vsota treh smeri) in negotovost K izračunane v skladu z EN 50636-2-100
h
– Emisijska vrednost vibracij a
h
– Negotovost K
Modus puhanje listja
Montaža (glejte sliko B)
Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih
u
izvajate na izdelku.
Bosch Power Tools
(1) Vklopno/izklopno stikalo za hitrost zračnega toka
(2) Motorna enota
(3) Pritrdilni vijak za zaščitni pokrov ali sesalno cev
(4) Zaščitni pokrov (modus puhanje listja)
(5) Ročaj na sesalni cevi (modus sesanje listja)
(6) Vijak za nastavitev ročaja
(7) Sesalna cev (modus sesanje listja)
(8) Kavelj za nosilni jermen
(9) Nosilni jermen
(10) Prestrezna vreča (modus sesanje listja)
(11) Tipka za deblokiranje šobe ali prestrezne vreče
(12) Šoba (modus puhanje listja)
(13) Vezica za kavelj nosilnega jermena
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
km/h
l/s
l
kg
kg
Modus sesanje listja
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Potisnite šobo (12) na motorno enoto. Pri montažo pazite na
to, da si ne stisnite prstov.
Montirajte zaščitni pokrov (4) na motorno enoto. V ta namen
vstavite zaščitni pokrov (4) v sklep na motorni enoti.
Namestite zaščitni pokrov (4) na motorno enoto in ga zaradi
Slovenščina | 225
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
glejte tipsko tablico na izdelku
Modus puhanje listja
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents