Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 241

Advertisement

Table of Contents
Sümbol
Tähendus
Lubatud toiming
Keelatud toiming
Kandke kaitsekindaid
Kasutage aiatööriista üksnes koos selle
külge kinnitatud imitoruga.
Sihipärane kasutus
Aiatööriist on mõeldud kodukasutuseks, koduaias lehtede ja
aiajäätmete (nt niidetud muru) kokkupuhumiseks ja -
kogumiseks.
Aiatööriista ei tohi kasutada oksapurustajana.
Tööriistade kasutamine võib olla ohtlik, kui neid kasutatakse
muul viisil kui sõnaselgelt ette nähtud. Mittesihipärane
kasutus võib kaasa tuua kehavigastusi.
Tehnilised andmed
Lehepuhur-imur
Artiklikood
Nimivõimsus
Max õhuvoolukiirus
Max õhuvool
Peenestussuhe
Kogumiskoti maht
Kaal (puhumisrežiim)
Kaal (imirežiim)
Kaitseklass
seerianumber
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
Müra-/vibratsiooniväärtused
Mürataseme väärtused on mõõdetud vastavalt EN 50636-2-100
Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul:
– Helirõhutase
– Helivõimsustase
– Mõõtemääramatus K
Vibratsioonitase a
(kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K on määratud vastavalt EN 50636-2-100
h
– Vibratsioonitase a
h
Bosch Power Tools
Joonisel kujutatud komponendid (vt
joonist A)
Komponendi number viitab leheküljele, kus on toodud
graafik koos seadme joonisega.
(1) sisse-välja-lüliti koos õhuvoolukiiruse regulaatoriga
(2) mootorimoodul
(3) kaitsekatte või imitoru kinnituskruvi
(4) kaitsekate (puhumisrežiim)
(5) käepide imitoru küljes (imirežiim)
(6) käepideme reguleerimise kruvi
(7) imitoru (imirežiim)
(8) kanderihma konks
(9) kanderihm
(10) kogumiskott (imirežiim)
(11) otsaku või kogumiskoti lukust avamise nupp
(12) otsak (puhumisrežiim)
(13) kanderihmakonksu aas
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600−2300
km/h
l/s
L
kg
kg
Lehtede imemisrežiim
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
vt seadme tüübisildilt
Lehtede puhumisrežiim
86
98
= 2,5
< 2,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Eesti | 241
3 600 HB1 071
1600−3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents