Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 242

Advertisement

Table of Contents
242 | Eesti
– Mõõtemääramatus K
Puhumisrežiim
Kokkupanek (vt joonist B)
Enne mistahes tööd aiatööriista kallal tõmmake pistik
u
pistikupesast välja.
Lükake otsak (12) mootorimooduli otsa. Paigalduse ajal
veenduge, et sõrmed ei jääks vahele.
Kinnitage kaitsekate (4) mootorimoodulile. Selleks
paigutage kaitsekate (4) mootorimooduli küljes oleva
liigendi sisse. Paigutage kaitsekate (4) mootorimooduli
äärde ja kruvige kaitsekatte kinnitamiseks kate
kinnituskruviga (3) piirikuni kinni, kuni kostub
kinnitusklõpsatus.
Käsitsemine (vt jooniseid C ja D)
Veenduge, et kaabel ei takistaks töötamist.
Sisselülitamiseks pöörake sisse-välja-lülitit (1) päripäeva,
kuni kostub klõpsatus.
Õhuvoolukiirus on muudetav. Õhuvoolukiiruse
suurendamiseks pöörake sisse-välja-lülitit (1) päripäeva.
Õhuvoolukiiruse vähendamiseks pöörake sisse-välja-lülitit
(1) vastupäeva.
Väljalülitamiseks pöörake sisse-välja-lülitit (1) päripäeva
seni, kuni kostub klõpsatus.
Seadistage tööriista sisse-välja-lüliti (1) väärtusele „0", enne
kui elektritoite katkestate või pistiku välja tõmbate.
Lahtivõtmine (vt joonist E)
Enne mistahes tööd aiatööriista kallal tõmmake pistik
u
pistikupesast välja.
Vajutage nupule (11) ja võtke otsak (12) ära.
Keerake kinnituskruvi (3) lahti. Eemaldage kaitsekate (4) ja
asetage see ohutusse kohta.
Imirežiim
Paigaldus (vt jooniseid F ja G)
Enne mistahes tööd aiatööriista kallal tõmmake pistik
u
pistikupesast välja.
Ühendage omavahel imitoru (7) kolm osa. Paigalduse ajal
veenduge, et sõrmed ei jääks vahele.
Paigaldage imitoru (7) mootorimooduli külge. Paigutage
imitoru (7) mootorimooduli küljes oleva liigendi sisse.
Kergitage imitoru (7) ja kruvige see kaitsekatte
kinnitamiseks kinnituskruviga (3) piirikuni kinni, kuni see
klõpsatades lukustub.
Paigaldage kogumiskott (10) mootorimooduli külge ja
kinnitage kogumiskoti klambrid imitoru küljes olevatesse
konksudesse. Paigalduse ajal veenduge, et sõrmed ei jääks
vahele.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Lehtede imemisrežiim
2
m/s
Kanderihma paigaldamine (vt joonist H)
Kinnitage kanderihm (9) mõlema konksuga (8) kanderihma
aasadesse (13). Seadke kanderihm (9) selliselt, et seadme
raskus lasuks rihmal ja see võimaldaks tööriista hästi juhtida.
Käepideme paigaldamine ja reguleerimine (vt
jooniseid I ja J)
Käepideme paigaldamiseks paigutage käepide (5) toru
küljes olevale hoidikule, seejärel lükake kruvi (6)
käepidemest läbi ja keerake kruvi kinni.
Nurga seadistamiseks keerake kruvi (6) lahti ja viige see kas
üles või alla soovitud tööasendisse ning keerake kruvi (6)
uuesti kinni.
Käsitsemine (vt jooniseid K, L ja M)
Veenduge, et kaabel ei takistaks töötamist. Kinnitage kaabel
lisakäepideme küljel asuvase kaablihoidikusse. (vt joonist K)
Sisselülitamiseks pöörake sisse-välja-lülitit (1) päripäeva,
kuni kostub klõpsatus.
Õhuvoolukiirus on muudetav. Õhuvoolukiiruse
suurendamiseks pöörake sisse-välja-lülitit (1) päripäeva.
Õhuvoolukiiruse vähendamiseks pöörake sisse-välja-lülitit
(1) vastupäeva.
Suunake tööriist esemetele, mida soovite kõrvaldada. Kui
jääkide kokkukogumine/-puhumine ei õnnestu, siis
suurendage õhuvoolukiirust.
Väljalülitamiseks pöörake sisse-välja-lülitit (1) päripäeva
seni, kuni kostub klõpsatus.
Seadke tööriista sisse-välja-lüliti (1) väärtusele „0", enne kui
elektritoite katkestate või pistiku välja tõmbate.
Lahtivõtmine (vt jooniseid N ja O)
Enne mistahes tööd seadme kallal tõmmake pistik
u
pistikupesast välja.
Kogumiskoti (10) tühjendamiseks vajutage nupule (11) ja
võtke kogumiskott (10) ära. Eemaldage klambrid imitorult
(7). Tehke tõmblukk lahti ja tühjendage kogumiskott (10)
vajaduse korral.
Lahtivõtmiseks vajutage nupule (11) ja võtke kogumiskott
(10) maha. Eemaldage klambrid imitorult (7). Lahtivõtmise
ajal veenduge, et sõrmed ei jääks vahele.
Keerake kinnituskruvi (3) lahti. Eemaldage imitoru (7) ja
hoidke seda ohutus kohas.
Tööjuhised
Töötamise ajal hoidke otsakut/imitoru alati maas.
Ärge kasutage tööriista kuumade, süttivate või
plahvatusohtlike materjalide kokkupuhumiseks.
Tööriist sobib üksnes lehtede ja aiajäätmete
kokkupuhumiseks.
Lehtede puhumisrežiim
= 1,5
Bosch Power Tools
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents