Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 95

Advertisement

Table of Contents
Tekniset tiedot
Lehtipuhallin/puutarhaimuri
Tuotenumero
Nimellinen ottoteho
Ilmavirran nopeus, maks.
Tilavuusvirta maks.
Hienonnussuhde
Kokoomasäiliön tilavuus
Paino (lehtipuhallustila)
Paino (lehti-imutila)
Suojausluokka
Sarjanumero
Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.
Melu-/tärinätiedot
Melupäästöarvot määritetty EN 50636-2-100 mukaan
Tuotteen tyypillinen A-painotettu melutaso on:
– Äänen painetaso
– Äänen tehotaso
– Epätarkkuus K
Värähtelyn yhteisarvot a
(kolmen suunnan vektorisumma) ja epätarkkuus K mitattuna EN 50636-2-100 mukaan
h
– Värähtelynemissioarvo a
h
– Epätarkkuus K
Lehtipuhallustila
Asennus (katso kuva B)
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuottee-
u
seen kohdistuvia töitä.
Työnnä suutin (12) moottoriyksikköön. Varo asennettaessa,
että sormet eivät jää puristukseen.
Asenna suojakansi (4) moottoriyksikköön. Aseta tätä varten
suojakansi (4) moottoriyksikössä olevaan niveleen. Aseta
suojakansi (4) moottoriyksikön päälle ja varmista suojakansi
kiristämällä kiinnitysruuvi (3) vasteeseen asti, kuuluu nak-
sahduksia.
Käyttö (katso kuvat C ja D)
Varmista, ettei verkkojohto haittaa työskentelyä.
Käynnistä kiertämällä käynnistyskytkin (1) myötäpäivään
naksahdukseen asti.
Ilmavirran nopeus on säädettävissä. Ilman nopeuden kasvat-
tamiseksi kierrät käynnistyskytkintä (1) myötäpäivään.
Nopeuden pienentämiseksi kierrät käynnistyskytkintä (1)
vastapäivään.
Bosch Power Tools
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
km/h
l/s
l
kg
kg
Lehti-imurointitila
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Pysähtyy kiertämällä käynnistyskytkin (1) vastapäivään
naksahdukseen asti.
Aseta tuotteen käynnistyskytkin (1) asentoon "0" ennen kuin
katkaiset verkkovirran tai irrotat pistotulpan pistorasiasta.
Purkaminen (katso kuva E)
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuottee-
u
seen kohdistuvia töitä.
Paina painike (11) sisään ja poista suutin (12).
Avaa kiinnitysruuvi (3). Poista suojakansi (4) ja säilytä se
turvallisessa paikassa.
Lehti-imurointitila
Asennus (katso kuvat F ja G)
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuottee-
u
seen kohdistuvia töitä.
Liitä imuputken (7) kolme osaa toisiinsa. Varo asennet-
taessa, että sormet eivät jää puristukseen.
Asenna imuputki (7) moottoriyksikköön. Aseta imuputki (7)
moottoriyksikössä olevaan niveleen. Nosta imuputki (7) ylös
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
katso tuotteen tyyppikilvestä
Lehtipuhallustila
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Suomi | 95
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents