Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 62

Advertisement

Table of Contents
62 | Nederlands
Als u voor het gebruik van het product
een verlengkabel wilt gebruiken, zijn
de volgende geleiderdiameters vereist:
– Geleiderdiameter 1,25 mm
2
1,5 mm
– Maximale lengte 30 m voor ver-
lengkabels of 60 m voor kabel-
trommels met veiligheidsschake-
laar
Opmerking: Als u een verlengkabel ge-
bruikt, moet deze, zoals bij de veilig-
heidsvoorschriften beschreven, een
aardedraad bezitten die via de stekker
verbonden is met de aardedraad van
uw elektrische installatie.
Vraag bij twijfel een vakman voor elek-
triciteit of de Bosch klantenservice om
advies.
VOORZICHTIG: Verlengka-
bels die niet volgens de
voorschriften zijn, kunnen
gevaarlijk zijn. Verlengkabels, stek-
kers en contrastekkers moeten wa-
terdicht uitgevoerd en voor gebruik
buitenshuis goedgekeurd zijn.
Opmerking voor producten die niet in
Groot-Brittannië worden verkocht:
LET OP: Voor uw veiligheid is het ver-
eist dat de aan het product aange-
brachte stekker met de verlengkabel
wordt verbonden. De stekker van de
verlengkabel moet tegen spatwater be-
schermd zijn en van rubber gemaakt of
met rubber bekleed zijn. De verlengka-
bel moet met een trekontlasting wor-
den gebruikt.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
2
symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken.
of
Symbool
Gebruik volgens bestemming
Het product is bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het
bijeenblazen en vergaren van bladeren en tuinafval zoals ge-
maaid gras om het huis en in de tuin.
Het product mag niet als hakselaar worden gebruikt.
Het gebruik van producten op een andere wijze dan waar-
voor deze uitdrukkelijk bestemd zijn, kan gevaarlijk zijn. Bij
gebruik anders dan volgens de bestemming kunt u letsel op-
lopen.
Afgebeelde componenten (zie
afbeelding A)
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen
van het gereedschap op de pagina's met afbeeldingen.
(1) Aan/uit-schakelaar met regelaar voor de luchtstroom-
snelheid
(2) Motoreenheid
Betekenis
Gebruik als bladblazer
Gebruik als bladzuiger
Bewegingsrichting
Reactierichting
Inschakelen
Uitschakelen
Toegestane handeling
Verboden handeling
Draag werkhandschoenen
Gebruik het product alleen met aange-
brachte zuigbuis.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents