Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 297

Advertisement

Table of Contents
ES atitikties deklaracija
lt
Lapų pūstuvas / sodo si-
urblys
UniversalGardenTidy
2300
UniversalGardenTidy
3000
Bosch Power Tools
Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus pri-
valomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir
Gaminio numeris
šiuos standartus.
3 600 HB1 000
2006/42/EC
2014/30/EU
3 600 HB1 030
2011/65/EU
3 600 HB1 070
2000/14/EC
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-100: 2014
3 600 HB1 001
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
3 600 HB1 031
EN 61000-3-2:2019
3 600 HB1 071
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 50581:2012
III
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents