Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 79

Advertisement

Table of Contents
Symbol
Betydelse
Tillåten hantering
Förbjuden hantering
Bär skyddshandskar
Använd produkten endast med monterat
sugrör.
Ändamålsenlig användning
Produkten är avsett för hemmabruk, för ihopblåsning och
uppsugning av löv och trädgårdsavfall t ex. klippt gräs kring
huset och i trädgården.
Trädgårdsredskapet får inte användas som kompostkvarn.
Användning av produkter på annat än uttryckligen bestämt
sätt och vis kan vara farligt. Vid icke ändamålsenlig
användning kan du skada dig.
Tekniska data
Lövblås/trädgårdssugare
Produktnummer
Upptagen märkeffekt
Luftströmmens hastighet, max.
Volymström, max.
Sönderdelningsförhållande
Uppsamlingssäckens volym
Vikt (lövblåsläge)
Vikt (lövsugläge)
Skyddsklass
Serienummer
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Buller-/vibrationsdata
Bulleremissionsvärden framtagna enligt EN 50636-2-100
Produktens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
– Ljudtrycksnivå
– Ljudeffektnivå
– Onoggrannhet K
Totala vibrationsemissionsvärden a
– Vibrationsemissionsvärde a
h
Bosch Power Tools
Avbildade komponenter (se bild A)
Numreringen av avbildade komponenter hänvisar till
illustration av produkten på grafiksidorna.
(1) Strömställare med reglage för luftströmmens
(2) Motorenhet
(3) Fästskruv för skyddskåpa eller sugrör
(4) Skyddskåpa (lövblåsläge)
(5) Handtag på sugröret (lövsugläge)
(6) Skruv för inställning av handtaget
(7) Sugrör (lövsugläge)
(8) Hake för bärremmen
(9) Bärrem
(10) Uppsamlingssäck (lövsugläge)
(11) Knapp för upplåsning av munstycket och
(12) Munstycke (lövblåsläge)
(13) Ögla för bärremmens hake
UniversalGardenTidy 2300
W
km/h
l/s
l
kg
kg
dB(A)
dB(A)
dB
(vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 50636-2-100
h
2
m/s
hastighet
uppsamlingssäcken
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
se dataskylten på produkten
Lövsugläge
86
98
= 2,5
< 2,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Svensk | 79
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
Lövblåsläge
83
96
= 2,5
< 2,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents