Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 96

Advertisement

Table of Contents
96 | Suomi
ja varmista suojakansi kiristämällä se kiinnitysruuvilla (3)
vasteeseen asti, kuuluu naksahduksia.
Asenna kokoomasäiliö (10) moottoriyksikköön ja kiinnitä ko-
koomasäiliön kiinnikkeet imuputkessa oleviin koukkuihin.
Varo asennettaessa, että sormet eivät jää puristukseen.
Kantohihnan asennus (katso kuva H)
Kiinnitä kantohihna (9) kahdella koukulla (8) kantohihnan
silmukoihin (13). Säädä kantohihnaa (9) niin, että se kantaa
tuotteen painon ja voit liikuttaa sitä hyvin.
Kahvan asennus ja säätö (katso kuvat I ja J)
Asenna kahva asettamalla kahva (5) putkessa olevaan piti-
meen, työnnä sitten ruuvi (6) kahvan läpi ja kiristä se.
Aseta kahvan kulma avaamalla ruuvia (6) ja siirtämällä kah-
vaa ylöspäin tai alaspäin haluttuun työasentoon ja kiristä-
mällä sitten ruuvi (6) uudelleen.
Käyttö (katso kuvat K, L ja M)
Varmista, ettei verkkojohto haittaa työskentelyä. Kiinnitä
verkkojohto lisäkahvan sivussa olevaan johdonpitimeen.
(katso kuva K)
Käynnistä kiertämällä käynnistyskytkin (1) myötäpäivään
naksahdukseen asti.
Ilmavirran nopeus on säädettävissä. Ilman nopeuden kasvat-
tamiseksi kierrät käynnistyskytkintä (1) myötäpäivään.
Nopeuden pienentämiseksi kierrät käynnistyskytkintä (1)
vastapäivään.
Suuntaa tuote niihin esineisiin, joita tahdot imuroida. Ellei
jätteitä keräänny/siirry, tulee ilmannopeutta lisätä.
Pysähtyy kiertämällä käynnistyskytkin (1) vastapäivään
naksahdukseen asti.
Vianetsintä
Oire
Mahdolliset syyt
Tuote ei käynnisty
Osat on asennettu väärin, varmuuslukitus on akti-
voitunut
Verkkojännitettä ei ole
Verkkopistorasia on viallinen
Jatkojohto on vaurioitunut
Sulake on lauennut
Moottorin suojakytkin on lauennut
Tuote käy katkonaisesti Jatkojohto on vaurioitunut
Tuotteen sisäisessä johdotuksessa vika
Käynnistyskytkin viallinen
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Aseta tuotteen käynnistyskytkin (1) asentoon "0" ennen kuin
katkaiset verkkovirran tai irrotat pistotulpan pistorasiasta.
Purkaminen (katso kuvat N ja O)
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuottee-
u
seen kohdistuvia töitä.
Tyhjennä kokoomasäiliö (10), painamalla painiketta (11) ja
poistamalla kokoomasäiliö (10). Poista kiinnikkeet imuput-
kesta (7). Avaa vetoketju ja tyhjennä kokoomasäiliö (10) tar-
vittaessa.
Purkaa painamalla painiketta (11) ja poistamalla kokooma-
säiliö (10). Poista kiinnikkeet imuputkesta (7). Varo puret-
taessa, että sormet eivät jää puristukseen.
Avaa kiinnitysruuvi (3). Poista imuputki ja (7) ja säilytä se
turvallisessa paikassa.
Työskentelyohjeita
Pidä aina suutin/imuputki maata vasten työn aikana.
Älä puhalla kasaan mitään kuumia, palavia tai räjähdysalttiita
materiaaleja.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan lehtien ja puutarhajätteen
imurointiin.
Tarkista ennen tuotteen käyttöä, ettei ympäristössä ole pie-
niä eläimiä tai kovia esineitä.
Älä imuroi nesteitä, muovipusseja, rasioita, kuusenkäpyjä,
oksia, joiden halkaisija on yli 5 mm, liinoja, paperinenäliinoja
tai pyykkipoikia.
Moottori käynnistyy vain, jos seuraavat osat on asennettu:
– lehti-imurointitilassa imuputki ja kokoomasäiliö
– lehtipuhallustilassa suutin ja suojakansi
Korjaustoimenpide
katso "Asennus". Tarkista, että imuputki ja suoja-
kansi (lehtipuhallustila) tai imuputki ja kokooma-
säiliö (lehti-imutila) ovat täysin kiinnitettyjä, kuu-
luu naksahduksia.
Tarkista ja kytke päälle.
Käytä toista pistorasiaa.
Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut.
Vaihda sulake.
Anna moottorin jäähtyä ja tarkista jumittaako pu-
hallin.
Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut.
Ota yhteys asiakaspalveluun.
Ota yhteys asiakaspalveluun.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents