Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 192

Advertisement

Table of Contents
192 | Română
Simptom
Cauză posibilă
Produsul nu suflă/
Duza/tubul de aspirare blocat
aspiră
Duza/tubul de aspirare
Montare greşită
nu poate fi montat
Intensitatea de
Sacul de colectare este plin
aspirare scade
Ştuţul de racordare al sacului de colectare este
blocat
Suflanta/roata ventilatorului blocată din cauza
murdăriei.
Zgomot de șuierat în
Suflanta/roata ventilatorului blocată din cauza
tubul de aspirare
murdăriei.
Scula electrică de
Suflanta este blocată
grădină nu suflă
Viteza variabilă nu
Defecțiune din cauza componentelor
funcționează
Întreţinere şi service
Întreținere, curățare și depozitare (vezi figurile
P și Q)
Înaintea oricăror intervenţii asupra produsului
u
scoateţi ştecherul de la reţea afară din priză.
Menţineţi curată scula electrică de grădină, pentru a
u
putea lucra bine şi sigur cu ea.
Pentru o utilizare optimă, după fiecare întrebuințare, curățați
ventilatorul și zona din jurul acestuia.
Pentru a putea lucra bine şi sigur, menţineţi curate produsul
şi fantele de aerisire ale acestuia.
Îndepărtaţi cu o lavetă umedă sau cu o perie dură murdăria
de pe produs sau din sacul de colectare.
Nu stropiţi niciodată cu apă produsul.
Nu cufundaţi niciodată în apă produsul.
Depozitaţi produsul într-un loc sigur, uscat şi inaccesibil
copiilor.
Nu puneţi alte obiecte pe produs.
Controlaţi dacă toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile sunt
bine fixate pentru ca să se poată lucra în condiții de
siguranță cu produsul.
Controlaţi regulat starea şi gradul de uzură al sacului de
colectare.
Controlaţi produsul şi, din considerente legate siguranţă,
înlocuiţi componentele uzate sau deteriorate ale acestuia.
Asiguraţi-vă că piesele noi utilizate la schimbare provin de la
Bosch.
Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi
consultanţă clienţi
www.bosch-garden.com
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Remediere
Desfundaţi duza/tubul de aspirare.
vezi "Montare".
Goliţi sacul de colectare.
Desfundaţi ştuţul de racordare al sacului de
colectare. Verificați dacă zona de circulație a
aerului nu este murdară iar dacă este necesar,
curățați-o.
Curățați suflanta și roata ventilatorului. Vezi
"Întreținere".
Curățați suflanta și roata ventilatorului. Vezi
"Întreținere".
Deconectaţi produsul şi îndepărtaţi blocajul
(purtaţi mănuşi de protecţie).
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzare.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului produsului.
România
Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti
Tel.: +40 21 405 7541
Fax: +40 21 233 1313
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro
Moldova
RIALTO-STUDIO S.R.L.
Piata Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ
2069 Chisinau
Tel.: + 373 22 840050/840054
Fax: + 373 22 840049
Email: info@rialto.md
Eliminare
Sculele electrice de grădină, accesoriile şi ambalajele
trebuie direcţionate spre o staţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice de grădină în
gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele şi
aparatele electrice şi electronice uzate şi transpunerea
acesteia în legislaţia naţională, echipamentele scoase din uz
trebuie colectate separat şi direcţionate către o staţie de
revalorificare ecologică.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents