Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 184

Advertisement

Table of Contents
184 | Română
Explicarea simbourilor de pe produs
Indicaţie generală de
avertizare a periculozităţii.
Citiţi instrucţiunile de
folosire.
Aveţi grijă ca persoanele
aflate în preajmă să nu fie
rănite de corpurile străine
aruncate.
Avertisment: Menţineţi o
distanţă sigură faţă de scula
electrică de grădină cât timp
aceasta lucrează.
Ventilator care se roteşte. Nu
introduceţi mâinile, picioarele
sau îmbrăcămintea largă în
orificiile produsului, în timpul
funcţionării acestuia.
Nu introduceţi mâinile,
picioarele sau îmbrăcămintea
largă în orificiile produsului, în
timpul funcţionării acestuia.
Aveţi grijă ca persoanele
aflate în apropiere să nu fie
rănite de corpurile străine
care zboară în jurul
produsului. Aveţi grijă ca
celelalte persoane să păstreze o
distanţă sigură faţă de produs.
Purtaţi protecţie auditivă şi
ochelari de protecţie.
Nu folosiţi scula electrică de
grădină pe timp de ploaie şi
nu o expuneţi acţiunii ploii.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Opriţi produsul și scoateți
ștecherul afară din priza de
curent înainte de a efectua
reglaje, lucrări de curăţare
sau întreţinere, în situaţia în
care cablul de alimentare este
încurcat, tăiat sau deteriorat sau dacă
urmează să lăsaţi nesupravegheat
produsul.
Înainte de a atinge produsul,
aşteptaţi până când toate
componentele acestuia se
opresc complet. Suflanta se mai
rotește încă după oprirea produsului,
putând provoca răniri.
Lucraţi cu produsul numai în
poziţia prevăzută pentru
modul său de funcţionare. Nu
este permis să se ţină invers
produsul în modul de aspirare
a frunzelor.
Manevrare
Nu permiteţi niciodată copiilor sau
u
persoanelor nefamiliarizate cu
prezentele instrucţiuni, să
folosească scula electrică. Este
posibil ca reglementările locale să
limiteze vârsta operatorului. În caz
de nefolosire, păstraţi scula electrică
la loc inaccesibil copiilor.
Acest produs nu este destinat
u
folosirii de către persoane (inclusiv
copii) cu deficienţe fizice, senzoriale
sau intelectuale sau fără experienţă
şi/sau cunoştinţe corespunzătoare,
în afara cazului în care ele se află sub
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents