Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 131

Advertisement

Table of Contents
kabel se musí použít s odlehčením
tahu.
Symboly
Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení
návodu k obsluze. Zapamatujte si symboly a jejich význam.
Správná interpretace symbolů Vám pomůže výrobek lépe a
bezpečněji používat.
Symbol
Význam
Režim foukání listí
Režim nasávání listí
Směr pohybu
Směr reakce
Zapnutí
Vypnutí
Dovolené počínání
Zakázané počínání
Noste ochranné rukavice
Technická data
Fukar listí/zahradní vysavač
Objednací číslo
Jmenovitý příkon
Rychlost vzduchového proudu,
max.
Objemový průtok, max.
Poměr fragmentace
Objem sběrného vaku
Hmotnost (režim foukání listí)
Hmotnost (režim nasávání listí)
Třída ochrany
Bosch Power Tools
Symbol
Určené použití
Výrobek je určen pro domácí použití k foukání a sběru listí a
zahradního odpadu jako např. posečené trávy v prostoru
okolo domu a na zahradě.
Výrobek se nesmí používat jako drtič.
Používání výrobků jiným než výslovně určeným způsobem a
postupem může být nebezpečné. Při použití, pro které není
určeno, se můžete zranit.
Zobrazené komponenty (viz obrázek
A)
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení
výrobku na grafických stranách.
(1) Spínač s regulátorem rychlosti vzduchového proudu
(2) Motorová jednotka
(3) Upevňovací šroub ochranného krytu nebo sací trubky
(4) Ochranný kryt (režim foukání listí)
(5) Rukojeť na sací trubce (režim nasávání listí)
(6) Šroub pro nastavení rukojeti
(7) Sací trubka (režim nasávání listí)
(8) Háček nosného popruhu
(9) Nosný popruh
(10) Sběrný vak (režim nasávání listí)
(11) Tlačítko pro odjištění hubice nebo sběrného vaku
(12) Hubice (režim foukání listí)
(13) Očko pro háček nosného popruhu
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
km/h
165 − 285
l/s
l
kg
kg
Čeština | 131
Význam
Provozujte výrobek pouze s
namontovanou sací trubkou.
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents