Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 185

Advertisement

Table of Contents
supravegherea unei persoane
răspunzătoare de siguranţa lor, sau
au primit îndrumări de la aceasta, cu
privire la utilizarea produsului. Copiii
trebuie supravegheaţi pentru a avea
siguranţa că aceştia nu se joacă cu
produsul.
Nu folosiţi în niciun caz scula
u
electrică atunci când persoane, mai
ales copii sau animale de casă se află
în imediata apropiere.
Operatorul este ţinut răspunzător
u
pentru accidente sau pagube
provocate altor oameni sau bunurilor
acestora.
În timpul funcţionării sculei electrice
u
nu este permisă staţionarea
persoanelor sau animalelor într-un
perimetru cu raza de 3 metri în jurul
acesteia. În sectorul de lucru,
operatorul este cel care este
răspunzător faţă de terţi.
Folosiţi produsul numai la lumina
u
zilei sau la lumină artificială bună.
Nu folosiți scula electrică dacă
u
sunteți obosiți sau bolnavi sau vă
aflați sub influența alcoolului, a
drogurilor sau a medicamentelor.
În condiţii meteo nefavorabile, mai
u
ales în caz de furtună nu lucraţi cu
scula electrică.
Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte
u
solidă pe trunchi şi membre atunci
când lucraţi cu produsul
Nu purtați pantofi sau sandale
u
deschise din cauciuc atunci când
folosiți produsul. Purtaţi întotdeauna
Bosch Power Tools
încălţăminte solidă şi pantaloni lungi
(vezi figurile C și L).
Aveţi grijă ca îmbrăcămintea largă să
u
nu fie trasă în interiorul canalului de
intrare a aerului, pentru că aceasta
ar putea provoca răniri.
Dacă aveți părul lung, strângeți-l la
u
spate și aveți grijă să nu fie tras în
interiorul canalului de intrare a
aerului, pentru că aceasta ar putea
provoca răniri.
Folosiţi produsul numai cu duza
u
respectiv tubul de aspirare montat.
Inspectaţi atent suprafaţa ce
u
urmează a fi prelucrată şi îndepărtaţi
sârmele şi celelalte corpuri străine
de pe aceasta.
Înainte de folosire, controlaţi cablul
u
de alimentare/cablul prelungitor cu
privire la eventuale deteriorări iar
dacă este necesar, schimbaţi‑l. Feriţi
cablul de alimentare/cablul
prelungitor de căldură, ulei şi margini
ascuţite.
Orientaţi întotdeuna cablul de
u
alimentare spre spatele produsului.
Nu folosiţi în niciun caz produsul cu
u
dispozitive de protecţie, capace de
acoperire defecte sau fără
echipamente de siguranţă, ca de
exemplu sacul de colectare.
Asiguraţi‑vă că, toate mânerele,
u
dispozitivele de protecţie din setul
de livrare sunt montate pe produs în
timpul funcţionării acestuia. Nu
încercaţi în niciun caz să puneţi în
funcţiune un produs montat
Română | 185
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents