Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 86

Advertisement

Table of Contents
86 | Norsk
Ledningsforbindelser (nettstøpsel og
stikkontakter) bør være tørre og ikke
ligge på bakken.
Nett- og skjøtekabler skal regelmessig
kontrolleres for tegn på skader og må
bare brukes i feilfri tilstand.
Når nettkabelen til produktet er
skadet, må den bare repareres av et
autorisert Bosch-verksted. Bruk kun
godkjente skjøteledninger.
Bruk bare skjøtekabler, kabler,
ledninger og kabeltromler som er i
samsvar med EN 61242/IEC 61242
eller IEC 60884-2-7 og er av type
H05VVV-F eller H05RN-F.
Hvis du vil bruke en skjøtekabel for
drift av produktet, er det nødvendig
med følgende ledertverrsnitt:
– Ledertversnitt 1,25 mm
2
1,5 mm
– Maksimal lengde 30 m for
skjøtekabler eller 60 m for
kabeltromler med FI-feilstrøm-
vernebryter
Merk: Hvis det brukes en skjøteledning
må denne ha en jordingstråd som
beskrevet i sikkerhetsforskriftene som
via støpselet er forbundet med
jordingstråden i det elektriske
anlegget.
I tvilstilfeller må du spørre en utdannet
elektriker eller nærmeste Bosch
serviceverksted.
OBS! Ikke forskriftsmessige
skjøteledninger kan være
farlige. Skjøteledninger,
støpsler og koblinger må være
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
vanntette modeller som er godkjent
for utendørs bruk.
Henvisning til produkter som ikke
selges i GB:
OBS: For din egen sikkerhet er det
nødvendig at støpselet på produktet
forbindes med skjøteledningen.
Koblingen til skjøteledningen må være
beskyttet mot vannsprut, være av
gummi eller være overtrukket med
gummi. Skjøteledningen må brukes
med en strekkavlastning.
Symboler
Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres
betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å
bruke produktet på en bedre og sikrere måte.
Symbol
2
eller
Betydning
Løvblåsings-modus
Løvsugings-modus
Bevegelsesretning
Reaksjonsretning
Innkobling
Utkobling
Tillatt aksjon
Dette er forbudt
Bruk vernehansker
Bruk produktet kun med montert
sugerør.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents