Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 229

Advertisement

Table of Contents
kabel zapetljan, odsječen ili oštećen ili
kada ostavljate proizvod bez nadzora.
Prije dodirivanja pričekajte da
se svi dijelovi proizvoda
potpuno zaustave. Nakon
isključivanja proizvoda ventilator se
nastavlja rotirati i može uzrokovati
ozljede.
Rabite proizvod samo u
položaju predviđenom za
dotični način rada. Proizvod
nije prikladan za obrnuto
držanje prilikom usisavanja
lišća.
Rukovanje
Nikada ne dopustite uporabu
u
proizvoda djeci ili osobama koje nisu
upoznate s ovim uputama.
Nacionalni propisi mogu propisivati
minimalnu dob rukovatelja. Kada ga
ne rabite, spremite proizvod na
mjesto nepristupačno djeci.
Ovaj proizvod nije namijenjen za to
u
da ga rabe osobe (uključujući djecu)
sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili
nedovoljnim iskustvom i/ili znanjem,
osim ako ih nadzire osoba zadužena
za njihovu sigurnost ili ako su od nje
primili upute o uporabi proizvoda.
Djecu bi trebalo nadzirati kako biste
bili sigurni da se ne igraju
proizvodom.
Nikada ne rabite proizvod ako se u
u
neposrednoj blizini nalaze ljudi, a
naročito djeca ili kućne životinje.
Bosch Power Tools
Rukovatelj je odgovoran za nezgode
u
ili štete počinjene drugim ljudima ili
njihovoj imovini.
Tijekom rada u krugu od 3 metra ne
u
smije biti drugih ljudi ili životinja. U
radnom području rukovatelj je
odgovoran za treće osobe.
Rabite proizvod samo pri danjem
u
svjetlu ili dobroj umjetnoj rasvjeti.
Ne rabite proizvod ako ste umorni,
u
bolesni ili pod utjecajem alkohola,
narkotika ili lijekova.
U lošim vremenskim uvjetima, a
u
naročito u slučaju nadolazećeg
nevremena, ne radite s proizvodom.
Prilikom uporabe ovog proizvoda
u
uvijek nosite čvrstu odjeću na
gornjem dijelu tijela i rukama.
Prilikom uporabe proizvoda ne rabite
u
otvorene gumene cipele ili sandale.
Uvijek nosite čvrstu obuću i duge
hlače (vidi slike C i L).
Pazite na to da se labava odjeća ne
u
uvuče u dovod zraka jer bi to moglo
uzrokovati ozlijede.
Pobrinite se za to da je duga kosa
u
vezana otraga i da se ne uvuče u
dovod zraka jer bi to moglo
uzrokovati ozljede.
Rabite proizvod samo s montiranom
u
sapnicom i usisnom cijevi.
Pozorno pregledajte površinu koju
u
valja obraditi i uklonite sve žice i
druga strana tijela.
Prije svake uporabe provjerite
u
postoje li oštećenja na priključnom
vodu/produžnom kabelu i po potrebi
Hrvatski | 229
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents