Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 240

Advertisement

Table of Contents
240 | Eesti
maksimaalselt 30 mA.
Rikkevoolukaitselüliti tuleks iga kord
enne seadme kasutamist üle
kontrollida.
Hoidke toite- ja pikendusjuhtmeid
eemal liikuvatest osadest ja veenduge,
et juhtmed ei saa kahjustada, et vältida
kokkupuudet pingestatud osadega.
Kaabliühendused (võrgupistik ja
pistikupesad) peavad olema kuivad
ega tohi lebada maapinnal.
Toite- ja ühendusjuhtmeid tuleb
kontrollida regulaarselt kahjustuste
suhtes, et veenduda nende laitmatus
töökorras.
Kui seadme toitejuhe on kahjustunud,
tuleb see lasta parandada Boschi
volitatud töökojas. Kasutage ainult
heaks kiidetud pikendusjuhtmeid.
Kasutage üksnes pikendusjuhtmeid,
kaableid ja juhtmeid ning
kaablitrumleid, mis vastavad
standardile EN 61242/IEC 61242 või
IEC 60884-2-7 ja mille tüüp on
H05VVV-F või H05RN-F.
Kui soovite kasutada pikendusjuhet,
peab juhtme ristlõige vastama:
– ristlõige 1,25 mm
– Pikendusjuhtmete maksimaalne
pikkus 30 m, FI-kaitselüliti puhul
60 m
Märkus: Vastavalt ohutusnõuetele
peab kasutatav pikendusjuhe olema
varustatud maandusjuhiga, mis on
ühendatud Teie elektritööriista
maandusjuhiga pistiku kaudu.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Kahtluse korral küsige nõu
väljaõppinud elektrikult või pöörduge
lähimasse Boschi müügiesindusse.
olla ohtlikud. Pikendusjuhe, pistik ja
pistikupesa peavad olema
veekindlad ja välistingimustes
kasutamiseks ette nähtud.
Märkus Suurbritannias
mittemüüdavate toodete kohta:
TÄHELEPANU! Teie ohutuse
tagamiseks tuleb aiatööriista küljes
olev pistik ühendada
pikendusjuhtmega. Pikendusjuhtme
pistik peab olema kaitstud
veepritsmete eest, valmistatud
kummist või kaetud kummiga.
Pikendusjuhet tuleb kasutada koos
tõmbetõkisega.
Sümbolid
Kasutusjuhendi lugemisel ja mõistmisel on abiks järgmised
sümbolid. Püüdke sümbolid ja nende tähendused meelde
jätta. Sümbolite mõistmine aitab kasutada seadet
tõhusamalt ja ohutumalt.
Sümbol
2
2
või 1,5 mm
ETTEVAATUST! Nõuetele
mittevastavad
pikendusjuhtmed võivad
Tähendus
Puhumisrežiim
Imirežiim
Liikumissuund
Reaktsioonisuund
Sisselülitamine
Väljalülitamine
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents