Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 182

Advertisement

Table of Contents
182 | Қазақ
Қателерді белгілеу
Симптомдар
Мүмкін болған себептер
Электр бұйым істемей
Компоненттері дұрыс орнатылмаған, қорғаныс
тұр
бұғаттауышы іске қосылып тұр
Электр желі кернеуі жоқ
Электр желі розеткасы бұзылған қалыпта
Ұзарту кабелі зақымданып бұзылған қалыпта
Сақтандырғышы қосылып кетті
Қозғалтқыш қорғанысы қосылып кетті
Электр бұйым
Ұзарту кабелі зақымданып бұзылған қалыпта
үзіліммен жұмыс
істеп тұр
Электр бұйымның ішкі кабель жүйесі бұзылған Техникалық қызмет көрсету орталығымен
Қосу/өшіру түймешігі бұзылған
Қозғалтқыш қорғанысы қосылып кетті
Қатты вибрациялар/
Электр бұйым ақаулы не бұғатталып қалған
шуылдар
Электр бұйымы
Шүмегі/сору құбыры бұғатталған/бөгеттелген
үрлемей/сормай тұрt
Шүмегі/сору құбыры
Қате түрде құрастырып орнатылуы
орнатыла алынбай тұр
Сору қабілеті
Жинау қабы толып қалған
төмендеп бара жатыр
Жинау қабының біріктіріп қосу келте құбыры
бұғатталған/бөгеттелген
Сорғыш/желдеткіштің қалақты аспабы қір
арқылы бұғатталып қалған.
Сору құбырында
Сорғыш/желдеткіштің қалақты аспабы қір
сыбыс дыбыстардың
арқылы бұғатталып қалған.
пайда болуы
Бақ электр бұйымы
Ауа үрлегіш оқшауланған/бөгеттелген
үрлемей тұр
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Көмек
"Құрастырып орнату" тарауын оқыңыз. Сору
құбыры мен қорғаныс жапқышы (жапырақтар
мен шөпті ауамен үрлеу режимі) немесе сору
құбыры мен ұстағыш қабы (жапырақтар мен
шөпті сору режимі) толығымен орнатылғанын
тексеріп, дұрыс орнатылғанда "сырт" деп
естілетін дыбыс шығады.
Тексеріп алып, іске қосыңыз.
Басқа электр розеткасын қолданыңыз.
Кабелді тексеріп алып, керек болса,
ауыстырыңыз.
Сақтандырғышты ауыстырыңыз.
Қозғалтқышты суытып алып, ауа үрлегішінің
бөгеттелініп қалмауын тексеріңіз.
Кабелді тексеріп алып, керек болса,
ауыстырыңыз.
хабарласыңыз.
Техникалық қызмет көрсету орталығымен
хабарласыңыз.
Қозғалтқышты суытып алып, ауа үрлегішінің
бөгеттелініп қалмауын тексеріңіз.
Желдету жүйесінде ластанған жерлерінің бар
не жоқ болуын тексеріп, керек болса, тазалап
алыңыз. Тазалағаннан кейін ешбір өзгерістер
пайда болмаса Техникалық қызмет көрсету
орталығымен хабарласыңыз.
Шүмегін/сору құбырын тазалаңыз.
"Құрастырып орнату" тарауын оқыңыз.
Жинау қабын босатып тазалаңыз.
Жинау қабының жалғап қосу келте құбырын
босатыңыз. Желдету жүйесінде ластанған
жерлерінің бар не жоқ болуын тексеріп, керек
болса, тазалап алыңыз.
Сорғыш пен желдеткіштің қалақты аспабын
тазалаңыз. "Техникалық күтім" тарауын
оқыңыз.
Сорғыш пен желдеткіштің қалақты аспабын
тазалаңыз. "Техникалық күтім" тарауын
оқыңыз.
Электр бұйымын өшіріп, бұғатталуын/
бөгеттелуін жойыңыз (қорғау қолғапшаларын
киіп жүріңіз).
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents