Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 191

Advertisement

Table of Contents
Pentru micșorarea vitezei, rotiți întrerupătorul pornit/oprit
(1) în sens antiorar.
Îndreptați produsul asupra obiectelor pe care doriți să le
aspirați. Dacă nu sunt colectate/deplasate deșeurile, creșteți
viteza aerului.
Pentru oprire, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens
orar până când face clic.
Aduceți întrerupătorul pornit/oprit (1) al produsului în
poziția „0", înainte de a întrerupe alimentarea cu tensiune de
la rețea sau a scoate ștecherul din priza de curent.
Demontare (vezi figurile N și O)
Înaintea oricăror intervenţii asupra produsului
u
scoateţi ştecherul de la reţea afară din priză.
Pentru golirea sacului de colectare (10), apăsați tasta (11)
și extrageți sacul de colectare (10). Scoateți clipsul de pe
tubul de aspirare (7). Deschideți fermoarul și goliți sacul de
colectare (10) dacă este necesar.
Pentru demontare, apăsați tasta (11) și scoateți sacul de
colectare (10). Scoateți clipsul de pe tubul de aspirare (7).
La demontare aveți grijă să nu vă prindeți degetele.
Detectarea defecţiunilor
Simptom
Cauză posibilă
Produsul nu
Componentele nu sunt montate corect, s-a activat
funcționează
blocajul de siguranță
Nu există tensiune de alimentare
Priza de curent este defectă
Cablu prelungitor defect
Siguranţa a întrerupt circuitul
S-a activat protecţia motorului
Produsul funcţionează
Cablu prelungitor defect
cu întreruperi
Cablajul intern al produsului este defect
Întrerupătorul pornit/oprit defect
S-a activat protecţia motorului
Vibraţii/zgomote
Prodususl este defect sau blocat
puternice
Bosch Power Tools
Slăbiți șurubul de fixare (3). Scoateți tubul de aspirare (7) și
păstrați-l în condiți de siguranță.
Indicaţii de lucru
În timpul lucrului țineți întotdeauna duza/tubul de aspirare
pe sol.
Nu suflaţi materiale fierbinţi, inflamabile sau explozibile.
Produsul este adecvat numai pentru aspirarea frunzelor şi
deşeurilor din grădină.
Înainte de utilizarea produsului, verificaţi zona cu privire la
existenţa animalelor mici şi a obiectelor dure.
Nu aspiraţi lichide, pungi din plastic, cutii de conserve,
conuri de brad, crengi cu un diametru mai mare de 5 mm,
cârpe, şerveţele umede şi cârlige de rufe.
Motorul porneşte numai dacă sunt montate corect
următoarele piese:
– în modul de aspirare a frunzelor, tubul de aspirare și
sacul de colectare
– în modul de suflare a frunzelor, duza și capacul de
protecție
Remediere
vezi "Montare". Verificați dacătubul de aspirare și
capacul de protecție (modul de suflare a
frunzelor) sau tubul de aspirare și sacul de
colectare (modul de aspirare a frunzelor) sunt
montate complet, se aud clicuri.
Verificaţi şi conectaţi.
Folosiţi altă priză.
Verificaţi şi înlocuiţi cablul, în cazul în care acesta
este deteriorat.
Înlocuiţi siguranţa.
Lăsaţi motorul să se răcească şi verificaţi dacă
suflanta nu este blocată.
Verificaţi şi înlocuiţi cablul, în cazul în care acesta
este deteriorat.
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzare.
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzare.
Lăsaţi motorul să se răcească şi verificaţi dacă
suflanta nu este blocată.
Verificați dacă zona de circulație a aerului nu este
murdară iar dacă este necesar, curățați-o.
Adresați-vă centrului de asistență post-vânzare
dacă după aceste manevre nu se observă nicio
diferență.
Română | 191
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents