Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 73

Advertisement

Table of Contents
Løsn fastgørelsesskruen (3). Tag sugerøret (7) af og opbe-
var det et sikkert sted.
Arbejdsanvisninger
Hold altid dysen/sugerøret mod jorden under arbejdet.
Blæs ikke varme, brændbare eller eksplosive materialer
sammen.
Produktet er kun egnet til at opsuge løv og haveaffald.
Fejlsøgning
Symptom
Mulig årsag
Produkt kører ikke
Komponenter er ikke monteret rigtigt, sikkerhed-
slås er aktiveret
Strøm er afbrudt
Stikkontakt er defekt
Forlængerledning er beskadiget
Defekt/sprunget sikring
Motorværn er aktiveret
Produkt arbejder med
Forlængerledning er beskadiget
afbrydelser
Produktets indvendige ledninger er beskadiget
Start-stop-kontakt er defekt
Motorværn er aktiveret
For stor vibration/støj Produkt er defekt eller blokeret
Produkt blæser/suger
Dyse/sugerør er blokeret
ikke
Dyse/sugerør kan ikke
Forkert montering
monteres
Sugeintensitet forrin-
Opsamlerpose er fuld
ges
Tilslutningsstuds på opsamlerpose er blokeret
Blæser/ventilatorhjul med snavs blokeret.
Pibende lyd i sugerør
Blæser/ventilatorhjul med snavs blokeret.
Haveredskab blæser
Blæser er blokeret
ikke
Variabel hastighed fun-
Komponentfejl
gerer ikke
Bosch Power Tools
Kontrollér omgivelserne for små dyr og hårde genstande, før
produktet tages i brug.
Opsug ikke væske, plastikposer, dåser, grankogler, grene
med en diameter på mere end 5 mm, klude, papirlomme-
tørklæder og vasketøjsklemmer.
Motoren starter kun, når følgende dele er monteret rigtigt:
– i løvsuge-funktionen sugerøret og opsamlerposen
– i løvblæse-funktionen dysen og beskyttelsesafdæk-
ningen
Afhjælpning
Se „Montering". Kontroller, om sugerøret og be-
skyttelsesafdækningen (løvblæsefunktion) eller
sugerøret og opsamlerposen (løvsugefunktion) er
helt monteret, kliks kan høres.
Kontroller og tænd for strømmen.
Prøv en anden stikkontakt.
Kontroller ledning og skift den, hvis den er beska-
diget.
Udskift sikring.
Lad motor afkøle og kontroller, om blæser spær-
rer.
Kontroller ledning og skift den, hvis den er beska-
diget.
Kontakt kundeservice.
Kontakt kundeservice.
Lad motor afkøle og kontroller, om blæser spær-
rer.
Kontrollér ventilatorområdet for snavs og rengør
det efter behov. Kontakt kundeservicen, hvis der
ikke konstateres nogen forskel.
Frigør dyse/sugerør.
Se „Montering".
Tøm opsamlerpose.
Frigør tilslutningsstuds på opsamlerpose. Kon-
trollér ventilatorområde for snavs og rengør det
evt.
Rengør blæser og ventilatorhjul. Se "Vedligehol-
delse".
Rengør blæser og ventilatorhjul. Se "Vedligehol-
delse".
Sluk for produkt, træk stik ud og fjern blokering
(brug beskyttelseshandsker).
Kontakt kundeservice.
Dansk | 73
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents