Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 199

Advertisement

Table of Contents
Изобразени компоненти (вижте
фигура A)
Номерирането на изобразените компоненти се отнася до
фигурата на продукта на графичните страници.
(1) Пусков прекъсвач с потенциометър за регулиране
на скоростта на въздушната струя
(2) Модул на електродвигателя
(3) Монтажен винт за предпазния капак или засмуква-
щата тръба
(4) Предпазен капак (режим на издухване на шума)
Технически данни
Машина за издухване на шу-
ма/градинска прахосмукач-
ка
Каталожен номер
Номинална консумирана мощ-
ност
Макс. скорост на въздушния
поток
Дебит, макс.
Съотношение на раздробява-
не
Обем на торбата за отпадъци
Маса (режим на издухване на
шума)
Маса (режим на засмукване на
шума)
Клас на защита
Сериен номер
Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези
данни могат да варират.
Информация за излъчван шум и
вибрации
Стойностите за излъчвания шум са определени съгласно EN 50636-2-100
Равнището А на генерирания шум на електроинструмента обикновено е:
– Налягане на звука
– Звукова мощност
– Неопределеност K
Пълната стойност на вибрациите a
ласно EN 50636-2-100
– Стойност на генерираните
вибрации a
h
Bosch Power Tools
(5) Ръкохватка на засмукващата тръба (режим на зас-
(6) Винт за регулиране на ръкохватката
(7) Засмукваща тръба (режим на засмукване на шума)
(8) Кука за колан за носене
(9) Колан за носене
(10) Торба за отпадъци (режим на засмукване на шума)
(11) Бутон за освобождаване на дюзата или торбата за
(12) Дюза (режим на издухване на шума)
(13) Халка за колана за носене
UniversalGardenTidy 2300
W
km/h
l/s
l
kg
kg
Режим на засмукване на шума
dB(A)
dB(A)
dB
(векторната сума по трите направления) и неопределеността K са изчислени съг-
h
2
m/s
мукване на шума)
отпадъци
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
вижте табелката на машината
Режим на издухване на шума
86
98
= 2,5
< 2,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Български | 199
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents