Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 130

Advertisement

Table of Contents
130 | Čeština
POŠKOZENÉHO KABELU SE
NEDOTÝKEJTE DŘÍVE, NEŽ
VYTÁHNETE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU.
Váš výrobek má kvůli bezpečnosti
ochrannou izolaci a nepotřebuje žádné
uzemnění. Provozní napětí činí
230 V AC, 50 Hz (pro země mimo EU
též 220 V nebo 240 V). Používejte
pouze schválené prodlužovací kabely.
Informace obdržíte u Vašeho
autorizovaného servisu.
Pro zvýšení bezpečnosti používejte
proudový chránič FI (RCD) s
vybavovacím proudem maximálně
30 mA. Tento proudový chránič FI by
měl být před každým použitím
přezkoušen.
Udržujte síťové a prodlužovací kabely
daleko od pohyblivých dílů a zabraňte
jakémukoli poškození kabelů, aby se
zamezilo kontaktu s díly pod napětím.
Kabelové spoje (síťové zástrčky a
zásuvky) by měly být suché a neměly
by ležet na zemi.
Síťové a prodlužovací kabely se musejí
pravidelně kontrolovat na znaky
poškození a smějí se používat pouze v
bezvadném stavu.
Pokud je síťový kabel výrobku
poškozený, smí být opraven pouze
autorizovaným servisem Bosch.
Používejte pouze schválené
prodlužovací kabely.
Používejte pouze prodlužovací kabely,
kabely, vedení a kabelové bubny, jež
vyhovují normám EN 61242/IEC
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
61242 nebo IEC 60884-2-7 a jsou
typu H05VVV-F nebo H05RN-F.
Pokud chcete k provozu výrobku
použít prodlužovací kabel, jsou
zapotřebí následující průřezy vodičů:
– průřez vodiče 1,25 mm
2
1,5 mm
– maximální délka 30 m pro
prodlužovací kabely nebo 60 m pro
kabelové bubny s proudovým
chráničem FI
Upozornění: Pokud se použije
prodlužovací kabel, musí mít – jak je
popsáno v bezpečnostních předpisech
– ochranný vodič, který je přes
zástrčku spojený s ochranným
vodičem Vašeho elektrického rozvodu.
Ve sporných případech se zeptejte
vyškoleného elektrikáře nebo v
nejbližším servisním zastoupení firmy
Bosch.
POZOR: Prodlužovací
kabely nevyhovující
předpisu mohou být
nebezpečné. Prodlužovací kabel,
zástrčka a spojka musejí být
vodotěsné a v provedení přípustném
pro použití venku.
Upozornění pro výrobky, které se
prodávají mimo Velkou Británii:
POZOR: Pro Vaši bezpečnost je nutné,
aby byla zástrčka, umístěná na
výrobku, spojena s prodlužovacím
kabelem. Spojka prodlužovacího
kabelu musí být chráněná proti
stříkající vodě, musí být z gumy nebo
být gumou potažená. Prodlužovací
2
nebo
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents