Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 186

Advertisement

Table of Contents
186 | Română
incomplet sau care a suferit
modificări nepermise.
La punerea în funcţiune a produsului
u
adoptaţi o poziţie stabilă şi păstraţi-
vă întotdeauna echilibrul.
Fiţi conştienţi de mediul înconjurător
u
şi fiţi pregătiţi în orice eventualitate
pentru a înfrunta pericole, pe care
este posibil să nu le auziţi în timpul
suflării/aspirării frunzelor.
Evitaţi o poziţie corporală anormală
u
şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
Aveţi grijă să păşiţi în condiţii de
u
siguranţă pe suprafeţele aflate în
pantă.
Păşiţi întotdeauna încet, nu alergaţi
u
niciodată repede.
Îndepărtaţi murdăria din toate
u
fantele de aerisire.
Nu suflaţi în niciun caz murdăria/
u
frunzele în direcţia persoanelor
aflate în apropiere.
Nu transportaţi produsul trăgându-l
u
de cablu.
Est recomandabil să purtaţi o mască
u
de protecţie a respiraţiei.
Înainte de a atinge produsul,
u
aşteptaţi până când toate
componentele acestuia se opresc
complet. Suflanta se mai rotește încă
după oprirea produsului, putând
provoca răniri. Scoateţi din priză
ştecherul de la reţea.
Nu aduceţi modificări sculei
u
electrice. Modificările neautorizate
pot afecta siguranţa în exploatare a
sculei dumneavoastră electrice şi pot
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
duce la amplificarea zgomotelor şi
vibraţiilor acesteia.
În modul de aspirare pot fi aspirate și
u
alte obiecte decât cele prevăzute la
capitolul Utilizare conform
destinației.
Nu aspirați obiecte solide precum
crengi mari, cioburi de sticlă, piese
din metal și pietre.
O suflantă sau o carcasă deteriorată
u
(așchii, fisuri, crestături) mărește
riscul vătămărilor corporale cauzate
de obiectele străine aruncate. În
cazul în care carcasa este
deteriorată, contactați Hotline-ul
Bosch.
În cazuri rare (de ex. în timpul unei
u
utilizări mai îndelungate în condiții
de climat cald și uscat) vidul din
suflantă poate produce o încărcare
electrostatică, sesizabilă în
momentul contactului cu produsul.
Scoateţi ştecherul de la reţea afară
din priză:
– întotdeauna când vă îndepărtaţi de
produs
– atunci când verificaţi produsul,
îndepărtaţi un blocaj sau executaţi
lucrări la acesta
– după o coliziune cu un corp străin.
Verificaţi imediat produsul cu
privire la eventuale deteriorări iar
dacă este necesar, daţi-l la reparat
– când produsul începe să vibreze în
mod neobişnuit (verificaţi imediat)
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents