Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 167

Advertisement

Table of Contents
ЖИВЛЕННЯ, ПОКИ ВИ НЕ
ВИТЯГЛИ ЙОГО ІЗ РОЗЕТКИ.
З міркувань техніки безпеки
електроінструмент має захисну
ізоляцію і не потребує заземлення.
Робоча напруга становить 230 В~,
50 Гц (для країн, що не належать до
ЄС також 220 В або 240 В).
Використовуйте лише дозволені
подовжувачі. Інформацію можна
отримати в авторизований сервісній
майстерні.
З метою збільшення безпеки
використовуйте пристрій захисного
вимкнення зі струмом спрацювання
макс. 30 мА. Цей захисний автомат
слід перевіряти перед кожним
користуванням.
Захищайте шнур живлення і
подовжувач від рухомих деталей і
запобігайте будь-яким
пошкодженням шнура, щоб
запобігти контакту з деталями, що
знаходяться під напругою.
Кабельні з'єднання (штепселі та
розетки) мають бути сухими і не
повинні лежати на землі.
Шнур і подовжувач необхідно
регулярно перевіряти на наявність
ознак пошкодження, їх дозволяється
використовувати лише у
бездоганному стані.
Пошкоджений шнур живлення
виробу дозволяється ремонтувати
лише в авторизованій майстерні
Bosch. Використовуйте лише
дозволені подовжувачі.
Bosch Power Tools
Використовуйте лише
подовжувальні кабелі, кабелі,
електропроводку і кабельні
барабани, які відповідають нормам
EN 61242/IEC 61242 або IEC
60884-2-7 і належать до типів
H05VVV-F або H05RN-F.
Якщо Ви хочете користуватися
виробом через подовжувальний
кабель, він повинен мати такий
поперечний переріз дроту:
– поперечний переріз дроту
2
1,25 мм
або 1,5 мм
– Максимальна довжина 30 м для
подовжувача або 60 м для
кабельних барабанів з
пристроєм захисного вимкнення
Примітка: Якщо використовується
подовжувальний кабель, він
повинен мати захисний провід, який
через штекер поєднаний із захисним
проводом електромережі (як
описано в правилах техніки
безпеки).
У разі сумнівів запитайте
кваліфікованого електрика або
найближче представництво компанії
Bosch, що здійснює сервісне
обслуговування.
ОБЕРЕЖНО: Не
передбачений
подовжувальний кабель
може бути небезпечним.
Подовжувальний кабель, штекер
та муфта повинні мати
водонепроникне, дозволене для
використання надворі виконання.
Українська | 167
2
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents