Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 63

Advertisement

Table of Contents
(3) Bevestigingsschroef voor veiligheidsafdekking of
zuigbuis
(4) Veiligheidsafdekking (gebruik als bladblazer)
(5) Handgreep aan zuigbuis (gebruik als bladzuiger)
(6) Schroef voor handgreepinstelling
(7) Zuigbuis (gebruik als bladzuiger)
(8) Haak voor draagriem
Technische gegevens
Bladblazer/tuinzuiger
Productnummer
Opgenomen vermogen
Luchtstroomsnelheid, max
Volumestroom, max.
Verkleiningsratio
Inhoud opvangzak
Gewicht (gebruik als bladblazer)
Gewicht (gebruik als bladzuiger)
Isolatieklasse
Serienummer
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-
vens variëren.
Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 50636-2-100
Het A-gewogen geluidsniveau van het product bedraagt kenmerkend:
– Geluidsdrukniveau
– Geluidsvermogenniveau
– Onzekerheid K
Totale trillingswaarden a
(vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 50636-2-100
h
– Trillingsemissiewaarde a
h
– Onzekerheid K
Gebruik als bladblazer
Montage (zie afbeelding B)
Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de
u
stekker uit het stopcontact.
Duw het mondstuk (12) op de motoreenheid. Let er bij de
montage op dat uw vingers niet worden vastgeklemd.
Duw de veiligheidsafdekking (4) op de motoreenheid. Zet
hiervoor de veiligheidsafdekking (4) in het scharnier aan de
motoreenheid. Leg de veiligheidsafdekking (4) tegen de mo-
toreenheid. Om de veiligheidsafdekking te borgen, schroeft
Bosch Power Tools
(9) Draagriem
(10) Opvangzak (gebruik als bladzuiger)
(11) Knop voor het ontgrendelen van mondstuk of opvang-
zak
(12) Mondstuk (gebruik als bladblazer)
(13) Oog voor draagriemhaak
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
km/h
l/s
l
kg
kg
Gebruik als bladzuiger
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
u deze met de bevestigingsschroef(3) helemaal vast. U
hoort een klikgeluid.
Bediening (zie afbeeldingen C en D)
Zorg ervoor dat de kabel u tijdens de werkzaamheden niet
hindert.
Als u wilt inschakelen, draait u de aan/uit-schakelaar (1)
met de wijzers van de klok mee tot een klikgeluid hoorbaar
is.
De luchtstroomsnelheid is variabel. Als u de luchtsnelheid
wilt verhogen, draait u de aan/uit-schakelaar (1) met de wij-
zers van de klok mee.
Nederlands | 63
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
Zie typeplaatje op product
Gebruik als bladblazer
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents