Download  Print this page

Slovensky - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 113 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Zákaznická a poradenská služba
www.bosch-garden.com
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového
štítku zahradního nářadí.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Zpracování odpadů
Nevyhazujte zahradní nářadí, nabíječky a
akumulátory/baterie do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí
být neupotřebitelná elektrická a elektronická
zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a
dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní
prostředí.
Akumulátory/baterie:
Ni-Cd: Nikl-kadmium
Pozor: tyto akumulátory obsahují kadmium, vysoce jedovatý
těžký kov.
Ni-MH: Nikl-metalhydrid
Změny vyhrazeny.
Bosch Power Tools

Slovensky

Bezpečnostné pokyny
Dôležité upozornenie! Starostlivo si
prečítajte pokyny uvedené v
nasledujúcom texte. Dobre sa
oboznámte s obslužnými prvkami a
so správnym používaním tohto
záhradníckeho náradia. Návod na
používanie si láskavo starostlivo
uschovajte na neskoršie používanie.
Vysvetlenie obrázkových symbolov
Všeobecné upozornenie na
nebezpečenstvo.
Pozorne si prečítajte tento
Návod na používanie.
Dávajte pozor na to, aby ste pri
práci nezranili blízko stojace
osoby odletujúcimi cudzími
telieskami.
Výstraha: Keď záhradnícke
náradie pracuje, zachovávajte
od neho bezpečný odstup.
Netýka sa daného typu.
a.c.
Akumulátor vyberajte vždy ešte
d.c.
predtým, ako budete vykonávať
nastavovanie alebo čistenie
náradia, alebo keď chcete
nechať záhradnícke náradie
určitý čas bez dozoru.
Používajte ochranné okuliare.
Nekoste počas dažďa a
nenechávajte počas dažďa
strunovú kosačku odloženú
vonku.
Slovensky | 113
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading