Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 149

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 149 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
көзәйнектері мен қорғау
құлақшаларын киіп жүріңіз.
Тұрақты түрде тұрып, әрқашан
тепе-теңді түрде әрекеттеніңіз. Аса
қатты күш салып әрекеттенбеңіз.
Триммердің жанында басқа
адамдар, әсіресе балалар болғанда
триммерді ешқашан қолданбаңыз.
Электрбұйым иесі немесе
қолданушысы басқа адамдардың
денсаулығына немесе осылардың
мүлігіне түскен апаттар немесе
шығындар үшін жауапты болады.
Айналмалы пышағы толығымен
тоқталмағанша оны қолыңызбен
ұстамаңыз. Пышақ, қозғалтқыш
өшірілгеннен кейін әріғарай айнала
бере тұрып, жаралануға апара
алады.
Тек қана күн жарығы бар болғанда
немесе жасанды жарықтың
жеткілікті болғанында ғана жұмыс
істеңіз.
Ауа райы нашар болғанда, әсіресе
найзағай басталайын деп жатқанда
триммермен жұмыс істемеңіз.
Триммерді дымқыл шөпте қолдану
жұмыс өнімділігін төмендетеді.
Триммер шөп кесілетін жерге
немесе жұмыс жерінен
тасымалданғанда оны әрқашан
алдымен өшіріңіз.
Өзіңіздің қолыңыз бен аяғыңыз
құралдың кесу пышақтарынан
жеткілікті ұзақтықта болғанда ғана
бақ электрбұйымды іске
қосуыңызға болады.
Қолыңыз және аяғыңызбен
айналып тұратын кесу
элементтерінің жанына келмеңіз.
Bosch Power Tools
Пышақты ауыстыру алдынан
батареяны шығарып алыңыз.
Бұл триммер үшін ешқашан
металлдан жасалған кесу
элементтерін қолданбаңыз.
Триммерді үнемі тексеріп және
күтіп жүріңіз.
Триммердің жөндетуін тек қана
арнайы шеберхана мамандары
арқылы өткіздіріңіз.
Ауалау саңылауларында шөп
қалдықтарының болмауын
әрқашан тексеріп жүріңіз.
Батареяны келесі жағдайларда
шығарып алыңыз:
– бақ құралын біраз уақыт бойы
бақылаусыз қалдырғаныңызда
– пышақты ауыстыру алдында
– тазалау алдында немесе
триммер құралында өзгерту не
жөндеу жұмыстары өткізілгенде
Бақ электрқұралын қауіпсіз, құрғақ
және балалардың қолы жете
алмайтын жерде сақтаңыз. Бақ
электрбұйымы үстіне басқа
заттарды қоймаңыз.
Бұзылған немесе әбден тозып
кеткен бөлшектерді қауіпсіздік
себептерінен ауыстыру қажет.
Ауыстырылатын бөлшектерінің
Бош фирмасының бұйымдары
болғанына назар аударыңыз.
Керекті бөлшектерінің барлығы
құрастырылып орнатылмағанда
бақ электрбұйымын ешқашан
іске қоспаңыз.
Қазақша | 149
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading