Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 110

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 110 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
110 | Česky
bezpečně obsluhovat, nesmějí tuto
nabíječku bez dozoru či pokynů
zodpovědné osoby používat. V
opačném případě existuje nebezpečí
od chybné obsluhy a poranění.
Symboly
Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení
návodu k obsluze. Zapamatujte si symboly a jejich význam.
Správná interpretace symbolů Vám pomůže zahradní nářadí
lépe a bezpečněji používat.
Symbol
Význam
Noste ochranné rukavice
Směr pohybu
Směr reakce
Technická data
Akumulátorová sekačka trávy
Objednací číslo
Otáčky naprázdno
Průměr sečení
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003
Sériové číslo
Akumulátor
Objednací číslo
Jmenovité napětí
Kapacita
Doba nabíjení (vybitý akumulátor)
Nabíječka
Objednací číslo
Nabíjecí proud
Dovolený rozsah teploty nabíjení
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003
Třída ochrany
Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku Vašeho zahradního nářadí. Obchodní označení jednotlivých zahradních nářadí se mohou měnit.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Symbol
Význam
Hmotnost
Zapnutí
Vypnutí
Dovolené počínání
Zakázané počínání
Slyšitelný zvuk
Příslušenství/náhradní díly
Určené použití
Stroj je určen k sekání trávy a plevele pod keři a též na svazích
a okrajích, které nelze obsáhnout sekačkou.
Určující použití se vztahuje na teplotu okolí mezi 0 °C a 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
1,9
Viz sériové číslo (typový štítek) na zahradním nářadí
NiCd
2 607 335 533
V=
14,4
Ah
1,5
min
250
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
2,0
NiCd
2 607 335 533
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
/ II
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading