Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 161

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 161 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform
EN 50636-2-91.
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod
normal de: nivel presiune sonoră 72 dB(A); nivel putere
sonoră 94 dB(A). Incertitudine K =3 dB.
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!
Valorile totale ale vibraţiilor a
(suma vectorială a trei direcţii)
h
şi incertitudinea K au fost determinate conform EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Declaraţie de conformitate
Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la
paragraful „Date tehnice" corespunde tuturor dispoziţiilor
relevante ale Directivelor 2011/65/UE, 2014/30/UE,
2006/42/CE, 2000/14/CE inclusiv modificărilor acestora şi
este în conformitate cu următoarele standarde: EN 60335-1,
EN 50636-2-91.
2000/14/CE: nivel garantat al puterii sonore 88 dB(A).
Procedură de evaluare a conformităţii potrivit Anexei VI.
Categorie produs: 33
Laborator desemnat:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Documentaţie tehnică (2006/42/CE, 2000/14/CE) la:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Montare şi funcţionare
 Dacă apărătoarea de protecţie şi tija sunt asamblate
împreună, nu aveţi voie să le demontaţi
Înainte de utilizare verificaţi dacă şurubul de fixare al
apărătoarei de protecţie este bine fixat.
Înainte de utilizare verificaţi dacă tija este racordată corect.
Scopul acţiunii
Set de livrare
Asamblare tub
Montare apărătoare de protecţie
Schimbarea cuţitelor
Încărcarea acumulatorului
Introducerea şi extragerea
acumulatorului
Pornire/oprire
Bosch Power Tools
Scopul acţiunii
Indicaţii de lucru
Întreţinere, curăţare şi depozitare
Alegerea accesoriilor
Punere în funcţiune
Pentru siguranţa dumneavoastră
 Atenţie: înainte de efectuarea reglajelor sau a curăţării
sculei electrice de grădină, opriţi-o şi extrageţi
acumulatorul din aceasta.
 După deconectarea trimerului de gazon cu acumulator
cuţitul de tăiere se mai roteşte din inerţie încă câteva
secunde. Aşteptaţi ca motorul/cuţitul de tăiere să se
oprească complet înainte de a reporni scula electrică.
 Nu deconectaţi şi apoi reconectaţi imediat scula electrică.
 Se recomandă utilizarea elementelor de tăiere
recomandate de Bosch. În cazul folosirii altor elemente
de tăiere, rezultatul obţinut poate fi diferit de
aşteptări.
Încărcarea acumulatorului
 Respectaţi tensiunea de alimentare! Tensiunea sursei
de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa
indicatoare a tipului încărcătorului. Încărcătoarele
inscripţionate cu 230 V pot funcţiona şi la 220 V.
Procesul de încărcare
Procesul de încărcare începe imediat după introducerea în
priză a ştecherului încărcătorului şi a acumulatorului în
compartimentul de încărcare .
Indicatorul de încărcare a acumulatorului nu este un indicator
al stării de încărcare. Aprinderea indicatorului semnalizează
existenţa curentului de încărcare.
Procesul de încărcare nu se opreşte în mod automat. De
aceea, după încheierea încărcării, scoateţi ştecherul
încărcătorului din priza de curent şi extrageţi acumulatorul. O
creştere a temperaturii indică faptul că acesta este complet
încărcat.
Indicaţie: Procesul de încărcare este posibil numai dacă
temperatura acumulatorului se situează în domeniul de
temperaturi admise, vezi paragraful „Date tehnice".
Indicaţii privind încărcarea
Figura Pagina
În caz de încărcare continuă, respectiv în cazul unor cicluri de
încărcare care se succed fără întrerupere, încărcătorul se
1
223
poate încălzi. Acest fapt nu prezintă importanţă şi indică o
defecţiune tehnică a încărcătorului.
2
223
Un acumulator nou sau rămas nefolosit un timp mai
îndelungat, atinge capacitatea nominală numai după aprox.
3
224
5 cicluri de încărcare şi descărcare. Lăsaţi astfel de
acumulatori în încărcător până când se încălzesc în mod cert.
Un timp de funcţionare considerabil diminuat după încărcare
4
224
indică faptul că acumulatorul s-a uzat şi trebuie înlocuit.
5
224
Română | 161
Figura Pagina
6
225
7
225
8
225
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading