Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 155

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 155 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Симптомдар
Мүмкін болған себептер
Бақ электрбұйымы шөпті
Пышағы сынып қалған
кеспей тұр
Аккумулятор толығымен тоқпен
толтырылмаған
Кесу табағында шөп оралып қалған
Аккумулятор зарядтау
Аккумулятор (дұрыс) салынбаған
индикаторы үздіксіз
жанады
Зарядтау мүмкін емес
Аккумулятор ластанған
Аккумулятор бұзылған
Аккумулятор зарядтау
Зарядтау құралының айыры (дұрыс)
индикаторы жанбай
салынбаған
жатыр
Аккумулятор (дұрыс) салынбаған
Розетка, желі кабелі немесе зарядтау
құралы бұзылған
Тұтынушыға қызмет көрсету және
пайдалану кеңестері
www.bosch-garden.com
Сурақтарыңыз және қосалқы бөлшектеріне тапсырыс
бергеніңізде әрдайым тақташада жазылған 10 саннан
тұратын бұйым нөмірін хабарлауыңыз керек.
Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен
электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету
барлық мемлекеттер аумағында тек «Роберт Бош»
фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету
орталықтарында орындалады.
ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану
қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді
заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық
тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.
Қазақстан
ЖШС «Роберт Бош»
Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы
Алматы қаласы
Қазақстан
050050
Райымбек данғылы
Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz
Bosch Power Tools
Көмек
Пышағын ауыстырыңыз
Батареяны тоқпен толтырыңыз, «Электртоқпен
толтыру бойынша нұсқауларын» оқыңыз
Шөпті кетіріңіз
Аккумулятор зарядтау құралына дұрыс салыңыз
Аккумулятор контактілерін тазалау; мысалы,
аккумуляторды бірнеше рет зарядтау науасына
салып- шығарыңыз, қажет болса оны ауыстырыңыз
Аккумуляторды алмастыру
Айыр (толық) розеткаға салыңыз
Аккумулятор зарядтау құралына дұрыс салыңыз
Желі қуатын тексеру, зарядтау құралын керек
болса Bosch электр құралдарының
авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету
орталықтарында тексеріңіз
Кәдеге жарату
Бақ электрбұйымдарын, электр оталдырғыштары мен
аккумуляторларын/батареяларын тұрмыстық қалдықтар
контейнеріне салмаңыз!
Тек қана ЕО елдері үшін:
Еуропалық 2012/19/EU директивасына
сәйкес, қолдануға жарамсыз электр және
электроника бұйымдары мен құралдары,
және 2006/66/EG директивасына сай,
бұзылған немесе қолдануға жарамсыз
ескі аккумуляторлар/батареялар бөлек іріктеліп
жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмей қайта қолдану
үшін өңделуге тапсырылуы қажет.
Аккумуляторлар/батареялар:
Ni-Cd: никель-кадмий
Назар аударыңыз: бұл аккумуляторлардың құрамында
кадмий, өте улағыш, ауыр металл бар.
Ni-MH: никель-металлгидрид
Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.
Қазақша | 155
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading