Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 154

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 154 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
154 | Қазақша
 Bosch компаниясы тарабынан қолдануға рұқсат
етілген кесу элементтерінің қолдануыңыз лазым.
Басқа түрлі кесу элементтерін қолдану арқылы кесу
нәтижелерінің ауытқуы пайда болуы мүмкін.
Аккумуляторды зарядтау
 Желі қуатына назар аударыңыз! Тоқ көзінің қуаты
зарядтау құралының зауыттық тақтайшасындағы
мәліметтеріне сай болуы қажет. 230 В белгісімен
белгіленген зарядтау құралдарымен 220 В жұмыс
істеуге болады.
Зарядтау әдісі
Зарядтау әдісі зарядтау құралының желі айыры розетқаға
салынып аккумулятор зарядтау науасына салынғаннан
соң басталады.
аккумулятор заряды индикаторы зарядтау күйі
индикаторы емес. Индикатор жануы зарядтау тоғынығ
ағуын білдіреді.
Зарядау әдісі автоматты аяқталмайды. Сол үшін
зарядтаудан соң зарядтау құралын тоқ желісінен
Қателерді белгілеу
d.c.
Симптомдар
Мүмкін болған себептер
Қорғау қалпағын кесу
Қате түрде құрастырып орнатылуы
табағы арқылы тартуға
болмайды
Шөп кесу триммер іске
Батареяның тоғынан айырылуы
қосылмай тұр
Аккумулятор тым суық/тым ыстық
Шөп кесу триммер
Бақ электрбұйымының ішкі кабель
үзілістермен жұмыс істеп
жүйесі бұзылған
тұр
Қосу/Өшіру түймешігі бұзылған
Қатты
Бақ электрбұйымы бұзылған
вибрациялар/шуылдар
Пышағы сынып қалған
Кесу ұзақтығы үшін
Аккумулятор ұзақ уақыт бойы
батареяның бір толтыруы
қолданбаған немесе тек біраз уақыт
жеткіліксіз.
бойы ғана қолданған
Шөп тым биік
Аккумулятордағы тоқ таусылып
қалған
Пышақ жылжымай тұр
Батареяның тоғынан айырылуы
Бақ электрбұйымы бұзылған
F 016 L81 227 | (18.11.14)
ажыратып аккумуляторды алып қойыңыз.
Аккумулятордың температурасының көтерілісі ол толық
зарядталғанын білдіреді.
Ескертпе: Толтыру барысы тек қана батареяның
температурасы лайықты толтыру температура
дәрежесінде болғанында ғана мүмкін болады,
«Техникалық Мәліметтер» тарауын оқыңыз.
Оталдырғышпен толтыру бойынша нұсқаулар
Үздіксіз немесе көп реттік зарядтаулардан соң зарядтау
құралы қызып кетуі мүмкін. Бұл қаупті емес және зарядтау
құралында техникалық ақау барын білдірмейді.
Жаңа немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған
аккумулятор толық сыйымдылығына шамамен 5 зарядтау-
заряды таусылу циклынан кейін жетеді. Аккумуляторды
зарядтау құралында ол бірталай жылығанша қалдырыңыз.
Пайдалану мерзімінің айтарлықтай қысқаруы
аккумулятордың ескіргенін және ауыстыру керектігін
білдіреді.
Көмек
Кесу табағын шығарып алып, қорғау қақпашысын
қайта енгізіп орнатыңыз, «Мoнтаж» тарауында да
оқыңыз
Батареяны тоқпен толтырыңыз, «Электртоқпен
толтыру бойынша нұсқауларын» оқыңыз
Аккумуляторды жылытып/суытып алыңыз
Қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз
Қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз
Қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз
Пышағын ауыстырыңыз
Аккумуляторды толығымен оталдырып
толтырыңыз, оталдыру бойынша нұсқауларын да
қараңыз
Шөпті сатылар бойынша кесу
Аккумуляторды ауыстырыңыз
Батареяны тоқпен толтырыңыз, «Электртоқпен
толтыру бойынша нұсқауларын» оқыңыз
Қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading