Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 112

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 112 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
112 | Česky
Hledání závad
d.c.
Příznaky
Ochranný kryt nelze natáhnout
přes střižný talíř
Sekačka neběží
Sekačka běží přerušovaně
Silné vibrace/hluk
Doba stříhání na nabití
akumulátoru příliš malá
Nůž se nepohybuje
Zahradní nářadí neseče
Ukazatel nabíjení akumulátoru
svítí trvale
Nabíjecí proces není možný
Ukazatel nabíjení akumulátoru
nesvítí
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Možná příčina
Nesprávná montáž
Vybitý akumulátor
Příliš studený/horký akumulátor
Vadná vnitřní kabeláž zahradního nářadí
Vadný spínač
Vadné zahradní nářadí
Ulomený nůž
Akumulátor nebyl delší dobu používán
nebo pouze krátkodobě
Příliš vysoká tráva
Opotřebovaný akumulátor
Vybitý akumulátor
Vadné zahradní nářadí
Ulomený nůž
Akumulátor není zcela nabit
Do střižného talíře se zamotala tráva
Akumulátor není (správně) nasazen
Znečištěné kontakty akumulátoru
Vadný akumulátor
Síťová zástrčka nabíječky není (správně)
zastrčena
Akumulátor není (správně) nasazen
Zásuvka, síťový kabel nebo nabíječka
mají poruchu
Náprava
Odstraňte střižný talíř a ochranný kryt znovu
namontujte, viz též „Montáž"
Akumulátor nabijte, viz též „Upozornění k
nabíjení"
Akumulátor nechte ohřát/ochladit
Vyhledejte servis
Vyhledejte servis
Vyhledejte servis
Nůž nahraďte
Akumulátor zcela nabijte, viz též „Upozornění k
nabíjení"
Sečte stupňovitě
Akumulátor nahraďte
Akumulátor nabijte, viz též „Upozornění k
nabíjení"
Vyhledejte servis
Nůž nahraďte
Akumulátor nabijte, viz též „Upozornění k
nabíjení"
Trávu odstraňte
Akumulátor nasaďte správně na nabíječku
Kontakty akumulátoru očistěte; např. několike-
rým zasunutím a vytažením akumulátoru, popř.
akumulátor nahraďte
Akumulátor nahraďte
Síťovou zástrčku (zcela) zastrčte do zásuvky
Akumulátor nasaďte správně na nabíječku
Zkontrolujte síťové napětí, nabíječku příp.
nechte zkontrolovat autorizovaným servisním
střediskem pro elektronářadí Bosch
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading