Download  Print this page

Қазақша | 147 - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 147 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Қaзақша
Сәйкестік туралы сертификат Нөмірi
RU C-DE.ME77.B.00368
Сәйкестік туралы сертификаттың
қолданылу мерзімі 08.05.2014 дейін
„Электр-машинақұрылысы өнімдері сапа
жүйесін стандарттау сертификаттау
орталығы" ЖШҚ
141400, Мәскеу облысы, Химки қ.
Ленинградская к., 29
Сәйкестік туралы сертификаттар мына мекенжайда
сақталады:
ООО «Роберт Бош»
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5
Россия, 129515, Москва
Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мұқаба бетінде
көрсетілген.
Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.
Өнімді пайдалану мерзімі
Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен
бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған)
істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз
(сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.
Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен
істен шығу себептерінің тізімі
– тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді
пайдаланбаңыз
– өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
– тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса,
пайдаланбаңыз
– жауын –шашын кезінде сыртта (далада)
пайдаланбаңыз
– корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
– қөп үшқын шықса, пайдаланбаңыз
– қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз
Шекті күй белгілері
– тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
– өнім корпусының зақымдалуы
Қызмет көрсету түрі мен жиілігі
Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.
Сақтау
– құрғақ жерде сақтау керек
– жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің
әсерінен алыс сақтау керек
– сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан
қорғау керек
– орамасыз сақтау мүмкін емес
– сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін
МЕМСТ 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз
Тасымалдау
– тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген
механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
Bosch Power Tools
– босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды
пайдалануға рұқсат берілмейді.
– тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150
(5 шарт) құжатын оқыңыз.
Қауіпсіздік нұсқаулары
Назарыңызда болсын! Төмендегі
нұсқаулардың бәрін мұқиятпен
оқып шығыңыз. Бақ
электрбұйымының басқару
элементтері мен нұсқаулыққа сай
түрде қолдану бойынша
мәліметтерін оқыңыз. Осы
нұсқаулықты кейін қолдану үшін
жоғалтпай сақтап жүріңіз.
Белгілердің мағынасы
Қауіптер бойынша жалпы
нұсқаулар.
Қолдану нұсқаулығын
оқыңыз.
Электрбұйымның жанындағы
адамдардың құрылғы
жұмысынан серпіліп
шашылатын заттарының
түспеуіне назар аударыңыз.
Сақтандыру: Бақ
электрбұйымы іске қосылып
тұрғанда оған қауіп-қатерсіз
аралықта тұрыңыз.
Қолданылмайтын.
a.c.
Бақ электрбұйымда тазалау
d.c.
немесе орнату жұмыстарын
өткізу алдынан, немесе
электрбұйымды біраз уақыт
бойы бақылаусыз
қалдырғаныңызда оның
ішіндегі батареясын шығарып
алыңыз.
Қазақша | 147
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading