Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 158

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 158 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
158 | Română
– înainte de curăţare, sau înaintea
unei intervenţii asupra trimmerului
Depozitaţi scula electrică de grădină
la loc sigur, uscat, inaccesibil
copiilor. Nu aşezaţi alte obiecte pe
scula electrică de grădină.
Din considerente legate de siguranţa
şi protecţia muncii, schimbaţi piesele
uzate sau deteriorate.
Asiguraţi-vă că piesele noi utilizate la
schimbare provin de la Bosch.
Nu puneţi niciodată în funcţiune
scula electrică de grădină fără ca
accesoriile aferente să fie
montate.
Indicaţii privind manevrarea optimă
a acumulatorului
Înainte de a introduce
acumulatorul în scula electrică de
grădină, asiguraţi-vă că aceasta
este oprită. Introducerea unui
acumulator într-o sculă electrică de
grădină pornită poate duce la
accidente.
Feriţi încărcătorul de ploaie sau
umerzeală. Pătrunderea apei în
încărcător măreşte riscul de
electrocutare.
Încărcaţi acumulatorii numai cu
încărcătoare recomandate de către
producător. Un încărcător
recomandat pentru acumulatori de
un anumit tip, poate lua foc atunci
când este folosit pentru încărcarea
altori acumulatori decât cei prevăzuţi
pentru acesta.
Încărcaţi numai acumulatori
NiCd/NiMH Bosch sau acumulatori
incorporaţi în produse Bosch
F 016 L81 227 | (18.11.14)
având tensiunile specificate la
paragraful Date tehnice. În caz
contrar există pericol de incendiu şi
explozie.
Păstraţi încărcătorul curat. Prin
murdărire creşte pericolul de
electrocutare.
Înainte de utilizare controlaţi
întotdeauna încărcătorul, cablul şi
ştecherul. Nu folosiţi încărcătorul,
în cazul în care constataţi
deteriorarea acestuia. Nu
deschideţi singuri încărcătorul şi
nu permiteţi repararea acestuia
decât de către personal de specia-
litate şi numai cu piese de schimb
originale. Încărcătoarele, cablurile şi
ştecherele deteriorate măresc riscul
de electrocutare.
Nu folosiţi încărcătorul pe un
substrat inflamabil (de ex. hârtie,
textile etc.) resp. în mediu cu
pericol de explozie. Din cauza
încălzirii care se produce în timpul
încărcării există pericol de incendiu.
Folosiţi numai acumulatori Bosch
prevăzuţi pentru această sculă
electrică de grădină. Întrebuinţarea
altor acumulatori poate duce la răniri
şi pericol de incendiu.
Ţineţi acumulatorul nefolosit
departe de agrafe de birou,
monezi, chei, cuie, şuruburi sau
alte obiecte metalice mici, care ar
putea duce la şuntarea contactelor.
Un scurtcircuit între contactele
acumulatorului poate provoca arsuri
sau incendii.
În caz de utilizare greşită, din
acumulator se poate scurge lichid.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading