Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 184

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 184 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
184 | Srpski
Informacije o šumovima/vibracijama
Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa
EN 50636-2-91.
A-vrednovan nivo šumova uredjaja iznosi tipično: Nivo
zvučnog pritiska 72 dB(A); Nivo snage zvuka 94 dB(A).
Nesigurnost K =3 dB.
Nosite zaštitu za sluh!
Ukupne vrednosti vibracija a
(zbir vektora tri pravca) i nesi-
h
gurnost K su dobujeni prema EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Izjava o usaglašenosti
Izjavljujemo pod punom krivičnom i materijalnom odgovorno-
sti da pod „Tehnički podaci" opisani proizvod odgovara svim
dotičnim odredbama instrukcije 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EC, 2000/14/EC uključujući njene izmene i da je u
skladu sa sledećim normama: EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/EC: Garantovani nivo snage zvuka 88 dB(A).
Postupak vrednovanja usaglašenosti je prema prilogu VI.
Kategorija proizvoda: 33
Navedeno mesto:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Tehnička dokumentacija (2006/42/EC, 2000/14/EC) kod:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Montaža i Rad
 Ako su zaštitna hauba i rukavac zajedni izradjeni, ne
smeju se više demontirati.
Pre upotrebe ispitajte čvrsto naleganje zavrtnja za
pričvršćivanje zaštitne haube.
Ispitajte pre upotrebe ispravnu vezu rukavca.
Cilj rukovanja
Obim isporuke
Cev spojiti
Montaža zaštitne haube
Promena noža
Napuniti akumulator
Ubacivanje i vadjenje Akumulatora
Uključivanje/isključivanje
Uputstva za rad
Održvanje, čišćenje i čuvanje
Biranje pribora
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Puštanje u rad
Radi vaše sigurnosti
 Pažnja: Isključite baštenski uredjaj i uklonite
akumulator pre nego što preduzmete radove
podešavanja i čišćenja.
 Posle isključivanja aku-trimera za travu, još nekoliko
sekundi radi i dalje nož za košenje. Sačekajte, dok se
motor/nož sa košenje ne umiri, pre nego ponovo
uključite.
 Ne isključujte i ponovo uključujte odmah jedno za
drugim.
 Upotreba žice za sečenje koje je odobrio Bosch se
preporučuje. Kod druge žice za sečenje može rezultat
sečenja da odstupa.
Punjenje akumulatora
 Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora
mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici aparata
za punjenje. Aparati za punjenje označeni sa 230 V mogu
da rade i sa 220 V.
Punjenje
Punjenje počinje, čim se mrežni utikač utakne u utičnicu i
akumulator utakne u otvor za punjenje .
Pokazivač punjenja akumulatora nije pokazivač stanja
punjenja. Svetlenje pokazivača signalizuje zatvaranje struje
punjenja.
Punjenje se automatski završava. Razdvojte stoga posle
izvršenog punjenja uredjaj za punjenje od strujne mreže i
izvadite akumulator. Porast temperature akumulatora
pokazuje, da je on potpuno napunjen.
Uputstvo: Proces punjenja je moguć samo ako se
temperatura aku-baterije nalazi u dozvoljenom
temperaturnom području punjenja, videti „Tehnički podaci".
Napomene uz punjenje
Pri kontinuiranim odnosno ciklusima punjenja koji su bili više
puta jedan za drugim bez prekida može se uredjaj za punjenje
zagrejati. Ovo je medjutim bez nedoumice i ne ukazuje na
tehnički kvar uredjaja za punjenje.
Nov ili duže vremena nekorišćen akumulator daje tek posle
oko 5 ciklusa punjenja i pražnjenja svoju punu snagu. Ostavite
ove akumulatore toliko dugo u uredjaju za punjenje, sve dok
Slika
Strana
se primetno ne zagreju.
1
223
Bitno skraćeno vreme rada posle punjenja pokazuje da je
baterija istrošena i da se mora zameniti.
2
223
3
224
4
224
5
224
6
225
7
225
8
225
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading