Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 95

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 95 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Akülü misinalı çim biçme makinesi
Şarj cihazı
Ürün kodu
Şarj akımı
Müsaade edilen şarj sıcaklık aralığı
Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003'e göre
Koruma sınıfı
Lütfen bahçe aletinizin tip etiketindeki ürün koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodları değişik olabilir.
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültü emisyon değerleri EN 50636-2-91 uyarınca
belirlenmektedir.
Aletin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir:
Ses basıncı seviyesi 72 dB(A); gürültü emisyonu seviyesi
94 dB(A). Tolerans K =3 dB.
Koruyucu kulaklık kullanın!
Toplam titreşim değerleri a
(üç yönün vektör toplamı) ve
h
tolerans K, EN 60335 uyarınca:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan
ürünün, değişiklikleri de dahil olmak üzere 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EC, 2000/14/EC yönergelerinin
geçerli bütün hükümlerini karşıladığını ve aşağıdaki
standartlarla uyumlu olduğunu beyan ederiz: EN 60335-1,
EN 50636-2-91.
2000/14/EC: Garanti edilen gürültü emisyonu seviyesi
88 dB(A). Uyumluluk değerlendirme yöntemi ek VI uyarınca.
Ürün kategorisi: 33
Resmen tanınmış merkez:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC,
2000/14/EC):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Montaj ve işletim
 Koruyucu kapak ve şaft birbirine takılı ise bunları
sökmeyin.
Aleti kullanmaya başlamadan önce koruyucu kapak tespit
vidasının yerine iyice oturup oturmadığını kontrol edin.
Bosch Power Tools
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
/ II
Aleti kullanmaya başlamadan önce şaftın doğru olarak
bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
İşlemin amacı
Teslimat kapsamı
Boruların birbirine eklenmesi
Koruyucu kapağın takılması
Bıçak değiştirme
Akünün şarjı
Akünün takılması ve çıkarılması
Açma/kapama
Çalışırken dikkat edilecek hususlar 6
Bakım, temizlik ve depolama
Aksesuar seçimi
Çalıştırma
Güvenliğiniz için
 Dikkat: Ayar ve temizlik işlerine başlamadan önce
bahçe aletini kapatın ve aküyü çıkarın.
 Akülü misinalı çim biçme makinesi kapatıldıktan sonra
kesici bıçak birkaç saniye daha serbest dönüşte döner.
Aleti yeniden açmadan önce motorun ve kesici bıçağın
tam olarak durmasını bekleyin.
 Çok kısa aralıklarla arka arkaya kapama-açma
yapmayın.
 Bosch tarafından izin verilen kesici elemanların
kullanılmasını tavsiye ederiz. Başka kesici elemanlar
kullanıldığında kesme sonucu farklı olabilir.
Akünün şarjı
 Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi
şarj cihazının tip etiketindeki verilere uymalıdır. 230 V
işaretli şarj cihazları 220 V ile de çalıştırılabilir.
Şarj işlemi
Şarj cihazının şebeke fişi prize takılınca ve akü şarj yuvasına
yerleştirilince şarj işlemi başlar.
Türkçe | 95
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
Şekil
Sayfa
1
223
2
223
3
224
4
224
5
224
225
7
225
8
225
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading