Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 128

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 128 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
128 | Magyar
Probléma
A kerti kisgép nem vág
A akku töltéskijelző
folyamatosan világít
A készülékkel nem lehet tölteni Az akkumulátor érintkezői elszennye-
A akku töltéskijelző nem
világít
Vevőszolgálat és használati
tanácsadás
www.bosch-garden.com
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket akar megrendelni,
okvetlenül adja meg a kerti kisgép típustábláján található 10-
jegyű megrendelési számot.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti
készülékének javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888
Hulladékkezelés
Ne dobja ki a kerti kisgépeket, töltőkészülékeket és az
akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus
berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU
európai irányelvnek és az elromlott vagy
elhasznált akkumulátorokra/elemekre
vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek
megfelelően a már nem használható
akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a
környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell
újrafelhasználásra leadni.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Lehetséges ok
A kés eltörött
Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve Töltse fel az akkumulátort, lásd a töltéssel
A fű rátekeredett a vágótányérra
Az akkumulátor nincs (helyesen)
felhelyezve
ződtek
Az akkumulátor hibás
A töltőkészülék hálózati csatlakozó du-
gója nincs (helyesen) bedugva a
dugaszoló aljzatba
Az akkumulátor nincs (helyesen)
felhelyezve
A dugaszoló aljzat, a hálózati
csatlakozó kábel vagy a töltőkészülék
hibás
Akkumulátorok/elemek:
Ni-Cd: Nikkel-kadmium
Figyelem: Ezek az akkumulátorok kadmiumot tartalmaznak,
ez egy igen mérgező hatású nehézfém.
Ni-MH: Nikkel-metálhidrid
A változtatások joga fenntartva.
Elhárítás módja
Cserélje ki a kést
kapcsolatos tájékoztatót is
Távolítsa el a füvet
Tegye fel helyesen az akkumulátort a
töltőkészülékre
Tisztítsa meg az akkumulátor étrintkezőit, ezt töb-
bek között az akkumulátor többszöri bedugásával
és kihúzásával is el lehet érni, szükség esetén
cserélje ki az akkumulátort
Cserélje ki az akkumulátort
Dugja be (helyesen és teljesen) a hálózati csatla-
kozó dugót a dugaszoló aljzatba
Tegye fel helyesen az akkumulátort a
töltőkészülékre
Ellenőrizze a hálózati feszültséget és szükség ese-
tén egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely
ügyfélszolgálatával ellenőriztesse a töltőkészüléket
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading