Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 221

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 221 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Gedimų nustatymas
d.c.
Požymiai
Nepavyksta pritvirtinti
apsauginio gaubto virš
pjaunamojo disko
Žoliapjovė neveikia
Žoliapjovė veikia su pertrūkiais
Labai stipriai vibruoja, kelia didelį
triukšmą
Įkrovus akumuliatorių prietaisas
veikia labai trumpai
Peilis nejuda
Sodo priežiūros įrankis nepjauna Sulūžo peilis
Akumuliatoriaus krovimo
indikatorius dega nuolat
Nevyksta įkrovimo procesas
Nedega akumuliatoriaus krovimo
indikatorius
Bosch Power Tools
Galima priežastis
Netinkamai sumontuota
Išsikrovęs akumuliatorius
Akumuliatorius per šaltas/per karštas
Pažeisti vidiniai sodo priežiūros įrankio
laidai
Pažeistas variklio įjungimo-išjungimo
jungiklis
Sodo priežiūros įrankis pažeistas
Sulūžo peilis
Akumuliatorius ilgai nebuvo naudojamas
arba buvo naudojamas trumpą laiką
Per aukšta žolė
Akumuliatorius susidėvėjęs
Išsikrovęs akumuliatorius
Sodo priežiūros įrankis pažeistas
Akumuliatorius nevisiškai įkrautas
Aplink pjaunamąjį diską apsivyniojo žolė Pašalinkite žolę
Akumuliatorius neįdėtas (netinkamai
įdėtas)
Nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai
Akumuliatorius pažeistas
Neįkištas (netinkamai įkištas) kroviklio
kištukas
Akumuliatorius neįdėtas (netinkamai
įdėtas)
Pažeistas kištukinis lizdas, maitinimo
laidas arba kroviklis
Lietuviškai | 221
Pašalinimas
Nuimkite pjaunamąjį diską ir apsauginį gaubtą
uždėkite iš naujo, žr. „Žoliapjovės montavimas"
Įkraukite akumuliatorių, taip pat žr. „Įkrovimo
patarimai"
Palaukite, kol akumuliatorius įšils/atvės
Kreipkitės į remonto dirbtuves
Kreipkitės į remonto dirbtuves
Kreipkitės į remonto dirbtuves
Pakeiskite peilį
Įkraukite akumuliatorių, taip pat žr. „Įkrovimo
patarimai"
Pjaukite palaipsniui, per kelis kartus
Akumuliatorių pakeiskite
Įkraukite akumuliatorių, taip pat žr. „Įkrovimo
patarimai"
Kreipkitės į remonto dirbtuves
Pakeiskite peilį
Įkraukite akumuliatorių, taip pat žr. „Įkrovimo
patarimai"
Akumuliatorių tinkamai įdėkite į kroviklį
Nuvalykite akumuliatoriaus kontaktus (pvz.,
daug kartų įstatykite ir išimkite akumuliatorių),
jei reikia, akumuliatorių pakeiskite
Akumuliatorių pakeiskite
Kištuką tinkamai įkiškite į kištukinį lizdą
Akumuliatorių tinkamai įdėkite į kroviklį
Patikrinkite maitinimo įtampą, jei reikia, dėl
kroviklio patikrinimo kreipkitės į Bosch
elektrinių įrankių remonto dirbtuves
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading