Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 159

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 159 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Evitaţi contactul cu acesta. În caz
de contact accidental clătiţi bine cu
apă. Dacă lichidul vă intră în ochi,
consultaţi şi un medic. Lichidul
scurs din acumulator poate duce la
iritaţii ale pielii sau la arsuri.
Nu deschideţi acumulatorul. Există
pericol de scurtcircuit.
Feriţi acumulatorul de căldură, de
asemeni de ex. de radiaţii solare
continue, foc, apă şi umezeală.
Există pericol de explozie.
Nu scurtcircuitaţi acumulatorul.
Există pericol de explozie.
În cazul deteriorării sau utilizării
necorespunzătoare a
acumulatorului se pot degaja
vapori. Aerisiţi cu aer proaspăt iar
dacă vi se face rău consultaţi un
medic. Vaporii pot irita căile
respiratorii.
Protejaţi acumulatorul împotriva
umezelii şi a apei.
Depozitaţi acumulatorul numai în
domeniul de temperatură de la
–20 °C la 50 °C. Nu lăsaţi acu-
mulatorul în autovehicul, de exemplu
pe timpul verii.
Ocazional curăţaţi fantele de
ventilaţie ale acumulatorului cu o
pensulă moale, curată şi uscată.
Instrucţiuni privind siguranţa pentru
încărcătoare
Feriţi încărcătorul de ploaie
sau umerzeală. Pătrunderea
apei în încărcător măreşte
riscul de electrocutare.
Încărcaţi numai acumulatori
NiCd/NiMH Bosch sau acumulatori
Bosch Power Tools
incorporaţi în produse Bosch
având tensiunile specificate la
paragraful Date tehnice. În caz
contrar există pericol de incendiu şi
explozie.
Păstraţi încărcătorul curat. Prin
murdărire creşte pericolul de
electrocutare.
Înainte de utilizare controlaţi
întotdeauna încărcătorul, cablul şi
ştecherul. Nu folosiţi încărcătorul,
în cazul în care constataţi
deteriorarea acestuia. Nu
deschideţi singuri încărcătorul şi
nu permiteţi repararea acestuia
decât de către personal de specia-
litate şi numai cu piese de schimb
originale. Încărcătoarele, cablurile şi
ştecherele deteriorate măresc riscul
de electrocutare.
Nu folosiţi încărcătorul pe un
substrat inflamabil (de ex. hârtie,
textile etc.) resp. în mediu cu
pericol de explozie. Din cauza
încălzirii care se produce în timpul
încărcării există pericol de incendiu.
Supravegheaţi copiii. Astfel veţi fi
siguri că aceştia nu se joacă cu
încărcătorul.
Copiii şi persoanele care din cauza
deficienţelor lor fizice, senzoriale,
intelectuale sau a lipsei lor de
experienţă sau cunoştinţe nu sunt
capabile să folosească în condiţii
de siguranţă încărcătorul, nu au
voie să utilizeze acest încărcător
fără supraveghere sau instruire din
partea unei persoane
responsabile. În caz contrar exsită
pericol de utilizare greşită şi răniri.
Română | 159
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading