Download  Print this page

Українська - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 139 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Українська
Вказівки з техніки безпеки
Увага! Уважно прочитайте наступні
вказівки. Ознайомтеся з
елементами управління і
правилами користування садовим
інструментом. Зберігайте
інструкцію з експлуатації для
подальшого користування нею.
Пояснення щодо символів
Загальна вказівка про
небезпеку.
Прочитайте цю інструкцію з
експлуатації.
Слідкуйте за тим, щоб
чужорідні частки, що
відлітають при видуванні
повітря, не травмували людей
поблизу.
Попередження:
Дотримуйтеся безпечної
відстані до садового
інструменту, коли він працює.
Не стосується.
a.c.
Виймайте акумуляторну
d.c.
батарею перед проведенням
робіт з настроювання або
очищення садового
інструменту або коли Ви
залишаєте садовий
інструмент на довгий час без
нагляду.
Вдягайте захисні окуляри.
Bosch Power Tools
Не працюйте під дощем і не
залишайте тример під час
дощу надворі.
Слідкуйте за тим, щоб чужорідні тіла,
що відлітають, не травмували людей
поблизу.
Попередження: Дотримуйтеся
безпечної відстані до садового
інструменту, коли він працює.
Експлуатація
Цей садовий інструмент не
призначений для використання
особами (включаючи дітей) з
обмеженими психічними,
чуттєвими або розумовими
здатностями або недостатнім
досвідом та/або недостатніми
знаннями – це дозволяється
робити лише у тому випадку, якщо
за ними спостерігає особа, що
відповідає за їхню безпеку, або
вони отримують від неї вказівки
щодо того, як слід використовувати
прилад.
Необхідно спостерігати за дітьми,
щоб переконатися, що вони не
грають з садовим інструментом.
В жодному разі не дозволяйте
користуватися тримером дітям і
особам, що не знайомі з цими
інструкціями. Національні приписи
можуть обмежувати допустимий вік
користувача. Якщо Ви певний час
не працюєте з тримером,
Українська | 139
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading