Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 165

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 165 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Отговорен за травми на други лица
или за материални щети е
работещият с тревокосачката.
Изчаквайте всички части на
машината спрат движението си
напълно, преди да се опитвате да ги
допирате. След изключване на
електродвигателя ножовете
продължават да се въртят известно
време по инерция и могат да
предизвикат наранявания.
Работете само на дневна светлина
или на силно изкуствено
осветление.
Не работете с тревокосачката при
лоши атмосферни условия,
особено при силен вятър.
Използването на тревокосачката
при влажна трева намалява
производителността й.
Изключвайте тревокосачката,
когато я пренасяте от/към
работната зона.
Включвайте градинския
електроинструмент едва след като
ръцете и краката Ви са на
безопасно разстояние от
ножовете.
Не поставяйте ръцете и краката си в
близост до въртящите се режещи
елементи.
Преди смяна на ножовете
изваждайте акумулаторната
батерия.
За тази тревокосачка никога не
използвайте метални режещи
елементи.
Редовно проверявайте и
поддържайте тревокосачката.
Bosch Power Tools
Допускайте ремонтните дейности
по тревокосачката да се извършват
само от оторизирани сервизи.
Поддържайте вентилационните
отвори винаги чисти и
проверявайте да не са запушени от
остатъци от трева.
Изваждайте акумулаторната
батерия:
– винаги, когато оставяте
градинския електроинструмент
без надзор за известно време
– преди смяна на ножовете
– преди почистване или когато
работите по тревокосачката
Съхранявайте градинския
електроинструмент на сигурно,
сухо място, недостъпно за деца. Не
поставяйте други предмети върху
градинския електроинструмент.
Поради съображения за
безопасност заменяйте износени
или повредени детайли.
Уверявайте се, че резервните
части, които поставяте, са
произведени от Бош.
В никакъв случай не включвайте
градинския електроинструмент,
ако всичките му принадлежности
не са монтирани.
Указания за оптимална работа с
акумулаторната батерия
Преди да поставяте
акумулаторната батерия, се
уверявайте, че градинският
електроинструмент е изключен.
Поставянето на акумулаторна
батерия в градински
електроинструмент, който е
Български | 165
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading