Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 105

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 105 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Lokalizacja usterek
d.c.
Symptomy
Nie jest możliwe nałożenie pokrywy
ochronnej na talerz tnący
Podkaszarka nie działa
Podkaszarka pracuje z przerwami
Silne wibracje/dźwięki
Zbyt krótki czas pracy na jedno
ładowanie akumulatora
Nóż się nie obraca
Urządzenie nie ścina trawy
Wskaźnik ładowania akumulatora
świeci się światłem ciągłym
Nie jest możliwe ładowanie
Wskaźnik ładowania akumulatora nie
świeci się
Bosch Power Tools
Możliwa przyczyna
Nieprawidłowy montaż
Rozładowany akumulator
Akumulator za zimny/za gorący
Nastąpiło uszkodzenie wewnętrznego
okablowania narzędzia ogrodowego
Uszkodzony włącznik/wyłącznik
Uszkodzone narzędzie ogrodowe
Złamany nóż
Akumulator nie był używany przez
dłuższy czas lub był używany zbyt krótko
Za wysoka trawa
Zużyty akumulator
Rozładowany akumulator
Uszkodzone narzędzie ogrodowe
Złamany nóż
Akumulator nienaładowany do pełna
Trawa blokuje talerz tnący
Akumulator nie został (prawidłowo)
włożony
Styki akumulatora są zabrudzone
Akumulator jest uszkodzony
Wtyczka ładowarki nie (właściwie)
podłączona do sieci
Akumulator nie został (prawidłowo)
włożony
Gniazdko, przewód sieciowy lub
ładowarka są uszkodzone
Polski | 105
Usunięcie usterki
Zdjąć talerz tnący i ponownie
zamontować pokrywę ochronną, zob.
także rozdział „Montaż"
Naładować akumulator (zob. wskazówki
dotyczące ładowania)
Przywrócić prawidłową temperaturę
akumulator (ogrzać/ochłodzić)
Zwrócić się do punktu serwisowego
Zwrócić się do punktu serwisowego
Zwrócić się do punktu serwisowego
Wymienić nóż
Naładować akumulator (zob. wskazówki
dotyczące ładowania)
Podkaszać stopniowo
Wymienić akumulator
Naładować akumulator (zob. wskazówki
dotyczące ładowania)
Zwrócić się do punktu serwisowego
Wymienić nóż
Naładować akumulator (zob. wskazówki
dotyczące ładowania)
Usunąć trawę
Wstawić akumulator prawidłowo do
ładowarki
Wyczyścić styki akumulatora, np. przez
wie lo krot ne włożenie i wyjęcie akumu-
latora. W razie niepowodzenia akumu-
lator wymienić na nowy
Wymienić akumulator na nowy
Wsadzić wtyczkę (całkowicie) do
gniazdka
Wstawić akumulator prawidłowo do
ładowarki
Sprawdzić napięcie sieci, ładowarkę
wzgl. zlecić kontrolę w autoryzowanym
punkcie serwisowym elektronarzędzi
firmy Bosch
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading