Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 141

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 141 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Зберігайте садовий інструмент в
безпечному, сухому і недосяжному
для дітей місці. Не ставте інші
предмети на садовий інструмент.
З міркувань техніки безпеки
міняйте зношені або пошкоджені
деталі.
Слідкуйте за тим, щоб нові деталі
були від Bosch.
Ніколи не вмикайте садовий
інструмент без монтованих
відповідних деталей.
Вказівки щодо оптимального
поводження з акумулятором
Перед тим, як вставляти
акумуляторну батарею,
переконайтеся, що садовий
інструмент вимкнено.
Встромляння акумуляторної
батареї у ввімкнутий садовий
інструмент може призвести до
нещасного випадку.
Захищайте зарядний пристрій від
дощу і вологи. Потрапляння води в
зарядний пристрій збільшує ризик
ураження електричним струмом.
Заряджуйте акумуляторні
батареї лише в зарядних
пристроях, що рекомендовані
виготовлювачем. Зарядний
пристрій може займатися, якщо в
ньому будуть заряджатися
непередбачені акумуляторні
батареї.
Заряджайте лише нікель-
кадмієві/нікель-метал-гідридні
акумулятори Bosch або подібні
акумулятори, якими оснащені
прилади Bosch, з напругою,
Bosch Power Tools
зазначеною в Технічних даних. В
противному випадку існує
небезпека пожежі і вибуху.
Тримайте зарядний пристрій в
чистоті. Забруднення можуть
призводити до ураження
електричним струмом.
Кожний раз перед
використанням перевіряйте
зарядний пристрій, кабель і
штепсель. Не користуйтеся
зарядним пристроєм, якщо
помітите пошкодження. Не роз-
кривайте зарядний пристрій
самостійно; ремонтувати його
дозволяється лише ква-
ліфікованим фахівцям з
використанням оригінальних
запчастин. Пошкоджений заряд-
ний пристрій, шнур або штепсель
збільшує ризик ураження
електричним струмом.
Не користуйтеся зарядним
пристроєм на основі, що може
легко займатися, (напр., на
папері, текстильних матеріалах
тощо) або в горючому
середовищі. Нагрівання
зарядного пристрою під час
заряджання може призводити до
пожежі.
Використовуйте лише
акумуляторні батареї Bosch, які
передбачені для даного садового
інструменту. Використання інших
акумуляторних батарей може
призвести до травми і небезпеки
пожежі.
Зберігайте акумуляторну
батарею, що саме не
Українська | 141
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading