Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 53 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Symbool
Betekenis
Verboden handeling
Hoorbaar geluid
Toebehoren en vervangingsonderdelen
Technische gegevens
Accugazontrimmer
Productnummer
Onbelast toerental
Snijdiameter
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003
Serienummer
Accu
Productnummer
Nominale spanning
Capaciteit
Oplaadtijd (bij lege accu)
Oplaadapparaat
Productnummer
Laadstroom
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003
Isolatieklasse
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuingereedschappen kunnen afwijken.
Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens
EN 50636-2-91.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend: geluidsdrukniveau 72 dB(A); geluidsvermogen-
niveau 94 dB(A). Onzekerheid K =3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden a
(vectorsom van drie richtingen) en
h
onzekerheid K bepaald volgens EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Conformiteitsverklaring
We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder
„Technische gegevens" beschreven product aan alle desbe-
treffende bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EG, 2000/14/EG inclusief van de
wijzigingen ervan voldoet en met de volgende normen over-
eenstemt EN 60335-1, EN 50636-2-91.
Bosch Power Tools
Gebruik volgens bestemming
Het gereedschap is bestemd voor het knippen van gras en on-
kruid onder struiken en op hellingen en randen die niet met de
grasmaaier bereikt kunnen worden.
Het gebruik volgens bestemming heeft betrekking op een om-
gevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
1,9
Zie serienummer (typeplaatje) op tuingereedschap
NiCd
2 607 335 533
V=
14,4
Ah
1,5
min
250
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau 88 dB(A).
Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel VI.
Productcategorie: 33
Benoemde instantie:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Technisch dossier (2006/42/EG, 2000/14/EG) bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Nederlands | 53
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
2,0
NiCd
2 607 335 533
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
/ II
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading