Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 173

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 173 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
штитници, или ако штитниците не се
монтирани.
Пред употреба и после удар
проверете дали е уредот оштетен
или изабен и спроведете ги
евентуалните потребни поправки.
Не употребувајте го уредот ако сте
болни или под влијание на алкохол,
дрога или лекови.
Носете долги пантолони од крут
материјал, цврсти чевли и
ракавици. Не носете лабава
облека, накит, куси пантолони, и
сандали и не работете боси. Ако
имате долга коса, врзете ја над
рамената, за да спречите нејзино
заплеткување во подвижните
делови на уредот.
Кога уредот е во употреба носете
заштитни очила и слушалки.
Стојте стабилно и секогаш
одржувајте рамнотежа. Не
исцрпувајте се.
Никогаш не користете го тримерот
кога во близина има други лица, а
особено деца или животни.
Ракувачот е одговорен за штетата
нанесена на други луѓе или имот.
Почекајте сечилото потполно да
застане пред да го допрете.
Сечилото продолжува да ротира и
откако моторот на уредот ќе згасне
и може да предизвика повреда.
Работете само при дневна светлина
или при добро осветлување.
Не работете со тримерот при лоши
временски услови, а посебно при
грмотевици.
Bosch Power Tools
Употребата на тримерот на влажна
трева ја намалува неговата
ефикасност.
Згаснете го уредот кога го
пренесувате до и од местото на
работа.
Веднаш згаснете го уредот ако
Вашите нозе или раце се преблиску
до сечилото.
Не приближувајте ги нозете и
рацете до вртечките елементи на
сечилото.
Пред замена на сечилото извадете
ја батеријата.
Никогаш не употребувајте метални
елементи за сечилото на овој
тример.
Редовно проверувајте го и
одржувајте го тримерот.
Тримерот носете го на поправка
само во овластен сервис.
Секогаш проверувајте отворите за
воздух да не се затнати од
искосените отпадоци.
Извадете ја батеријата:
– секогаш кога уредот го оставате
без надзор на извесно време
– за замена на сечилото
– за чистење или поправка
Чувајте го уредот на безбедно, суво
место вон дофат на деца. Не
ставајте други предмети на уредот.
Поради безбедносни причини,
веднаш заменете ги истрошените
или оштетените делови.
Секогаш користете Bosch
оригинални резервни делови.
Македонски | 173
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading