Download  Print this page

Hrvatski - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 193 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Simptomi
Prikaz polnjenja akumulatorja ne
gori
Servis in svetovanje o uporabi
www.bosch-garden.com
Pri vseh vprašanjih in naročilih nadomestnih delov morate
nujno navesti desetmestno številko izdelka s tipske tablice
vrtnega orodja.
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407
Odlaganje
Vrtnih orodij, polnilnih naprav, akumulatorskih baterij/baterij
ne smete odvreči med hišne odpadke!
Samo za države EU:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo
električne in elektronske naprave, ki niso več
v uporabi ter v skladu z Direktivo
2006/66/ES se morajo okvarjene ali
obrabljene akumulatorske baterije/baterije
zbirati ločeno in okolju prijazno reciklirati.
Akumulatorji/baterije:
Ni-Cd: nikelj-kadmijeve
Pozor: Te baterije vsebujejo kadmij, ki je zelo strupena težka
kovina.
Ni-MH: nikelj-kovinohidridne
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Bosch Power Tools
Možen vzrok
Omrežni vtikač polnilnika ni
(pravilno) vtaknjen
Akumulator ni (pravilno) nameščen Pravilno namestite akumulator na polnilnik
Defektna vtičnica, omrežni kabel
ali polnilnik

Hrvatski

Upute za sigurnost
Pažnja! Pažljivo pročitajte slijedeće
upute. Upoznajte se sa elementima
posluživanja i propisnom uporabom
vrtnog uređaja. Upute za rad molimo
spremite na sigurno mjesto za
kasniju primjenu.
Objašnjenje simbola sa slikama
a.c.
d.c.
Pomoč
Omrežni vtikač (do konca) vtaknite v vtičnico
Preverite omrežno napetost, polnilnik naj po
potrebi pregleda servisna delavnica, pooblaščena
za električna orodja Bosch
Opće napomene za opasnost.
Pročitajte upute za rad.
Pazite da odbačena strana tijela
ne ozljede osobe koje se nalaze
oko uređaja.
Upozorenje: Kada radi,
održavajte siguran razmak od
vrtnog uređaja.
Ne odgovara.
Izvadite aku-bateriju prije
radova podešavanja ili čišćenja
na vrtnom uređaju ili ako bi se
vrtni uređaj neko vrijeme
ostavio bez nadzora.
Nositi zaštitne naočale.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Hrvatski | 193

Advertisement

Table of Contents
loading